"tisk" English translation

CS

"tisk" in English

CS tisk
volume_up
{masculine}

tisk (also: fotografie, otisk, výtisk)
volume_up
print {noun}
Další informace o tisku naleznete v tématu Tisk dokumentu nebo souboru a Tisk obrázku.
To learn more about printing, see Print a document or file and Print a picture.
Na panelu nástrojů klikněte na tlačítko Tisk a potom klikněte na příkaz Tisk.
On the toolbar, click Print, and then click Print.
V dialogovém okně Tisk v seznamu Vybrat tiskárnu klikněte na položku Fax a poté klikněte na tlačítko Tisk.
In the Print dialog box, under Select Printer, click Fax, and then click Print.
tisk (also: lis, novináři, rekvizice, tlak)
volume_up
press {noun}
Informace týkající se tisku a žádosti o interview najdete na stránce pro tisk .
For press related information or interview requests please see the press page.
Svobodný tisk je jednoznačně mírou demokracie ve společnosti.
A free press is irrefutably a measure of the degree of democracy in a society.
Pokud jde o tisk, jsou pravomoci Evropské unie podstatně omezenější.
Concerning the written press, the competences of the EU are substantially more limited.

Context sentences for "tisk" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

CzechMožnosti zabezpečení pro bezdrátový tisk jsou určeny výrobcem jednotlivých tiskáren.
Security options for wireless printing are determined by each printer manufacturer.
CzechPapír s vysoce lesklým nebo matným povrchem má často určenou stranu pro tisk.
Premium glossy and matte paper types often have a preferred printing side.
CzechTěmhle lidem se líbí víc tisk, který vlastní, ale oni nevědí, že ho vlastní.
These people like better the one they own, but they don't know they own it.
CzechTisk, ražení a jejich distribuce ve dvanácti zemích je velkou logistickou operací.
Printing, minting and distributing them in 12 countries is a major logistical operation.
CzechDomnívají se, že ve chvíli, kdy vydáme cokoliv proti nim, jsme opoziční tisk.
They think that if there's anything against them, then we are being an opposition newspaper.
CzechZrušte tisk, nebo počkejte dokud systém Windows nedokončí tisk souborů.
Either cancel printing, or wait until Windows has finished printing them.
CzechMůžete zastavit tisk barev a obrázků na pozadí, aby text lépe vynikl.
You can stop printing background colors and images to make text stand out more clearly.
CzechMůžete zastavit tisk barev pozadí a obrázků, aby text lépe vynikl.
Ви можете не друкувати кольори та зображення тла, щоб краще виділити текст.
CzechDomnívají-li se někteří, že vlastníci nemají na tisk vliv, zamysleme se znovu.
If people think owners do not influence newspapers think again.
CzechTabulka s popisem klávesových zkratek pro zobrazení náhledu a tisk webových stránek
У нижченаведеній таблиці описано сполучення клавіш для попереднього перегляду та друку веб-сторінок.
CzechV Číně byly poprvé použity technologie jako ocel, tisk, střelný prach.
Chinese had pioneered technologies like steel, printing, gunpowder.
CzechVe všech programech systému Windows se tisk provádí přibližně stejným způsobem.
You do it basically the same way in all Windows programs.
CzechPo každém kroku vyzkoušejte tisk a teprve pak přejděte k následujícímu kroku.
Try printing after each step before going to the next step.
CzechPokud jste náhodou odeslali k tisku něco jiného, můžete tisk zrušit i po zahájení tisku.
If you've printed something by mistake, you can cancel it, even if printing has already started.
CzechTisk položky, která se aktuálně tiskne, může proběhnout do konce, zbývající položky však budou zrušeny.
The item currently printing might finish, but the remaining items will be canceled.
CzechChcete-li pozastavit tisk dokumentu jiného uživatele, musíte mít oprávnění.
To pause someone else's document, you must have permission.
CzechPokud jste připraveni, klikněte na tlačítko Tisk v pravém horním rohu.
When you are ready, click Printin the upper right-hand corner.
CzechOdtud můžete objednávat tisk obrázků v různých velikostech a platit za tyto služby kreditní kartou.
From there, you can order prints in a variety of sizes and pay for them with a credit card.
CzechV nabídce Tiskárna klepněte na příkaz Zrušit tisk všech dokumentů.
Click the Printer menu, and then click Cancel All Documents.
CzechTato funkce se nazývá tisk podle umístění a je dostupná pouze v edicích Premium systému Windows 7.
This feature, called location-aware printing, is only available in premium editions of Windows 7.