"tuberkulóza" English translation

CS

"tuberkulóza" in English

CS tuberkulóza
volume_up
{feminine}

1. medicine

tuberkulóza
Tuberkulóza je jasným příkladem nerovností šířících se v našem světě.
Tuberculosis constitutes a flagrant example of the inequalities that riddle our world.
Tuberkulóza je bohužel jednou z hlavních příčin úmrtí ve světě.
Tuberculosis is, unfortunately, one of the main causes of death in the world.
Statisticky vzato, u jednoho z deseti těchto jedinců se tuberkulóza dále rozvine.
Statistically speaking, one in ten of these individuals will go on to develop tuberculosis.
tuberkulóza (also: tuberóza)
tuberkulóza (also: souchotiny)

Context sentences for "tuberkulóza" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

CzechKdyž země zbohatla, tuberkulóza se vytratila a očkování bylo na 36 let zastaveno.
As the country grew affluent it died out, and vaccination stopped for 36 years.
CzechAIDS, malárie a tuberkulóza si vyžádají každým rokem asi čtyři miliony životů.
AIDS, malaria and TB still claim some four million lives a year.
CzechV důsledku toho již tuberkulóza nepředstavuje pro Evropu trvalou hrozbu, jak tomu kdysi bylo.
This has led to a situation in Europe where TB is not the persistent threat is once was.
CzechNení to jenom tuberkulóza, AIDS a malárie, ale také všechny ostatní nemoci.
It is not just TB, AIDS and malaria, but all the other diseases.
CzechV rozvojových zemích, a zejména v Asii a subsaharské Africe, bohužel tuberkulóza stále představuje velmi vážný problém.
In developing countries, unfortunately, and in particular in Asia and Sub-Saharan Africa, it remains a very serious problem.
CzechTuberkulóza je tudíž dokladem skutečnosti, že mezi průmyslově vyspělým světem a rozvojovými zeměmi panují nerovnosti v oblasti zdraví.
It is, therefore, an example of the health inequalities between the industrialised world and the developing countries.