"vás" English translation


Did you mean: váš, vas
CS

"vás" in English

volume_up
vás {pron.}
EN

CS vás
volume_up
{pronoun}

1. general

vás (also: vy, vám)
volume_up
ye {pron.}

2. "4. p./2. p./6. p."

vás (also: tebou, ty, vy, vámi)
volume_up
you {pron.}
Prosím, respektujte ty, kteří vás respektují tím, že vás poslouchají.
Please have respect for those who are showing you the respect of listening to you.
To je moje osobní žádost na vás, Evropský parlament, a na vás, pane předsedo.
That is my personal request to you, to Parliament and to you, Mr President.
A pokud jste vůdce, lidé, kteří na vás spoléhají, vás potřebují vzchopeného.
And if you're a leader, the people who count on you need you on your feet.

Context sentences for "vás" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

CzechJe to váš celkový názor pane komisaři, že je tento systém skutečně stoprocentní?
Is it your overall view, Commissioner, that the system is in actual fact failsafe?
CzechPaní Sinclairová, bylo mi řečeno, že vaši řečnickou dobu váš personál neoznámil.
Mrs Sinclaire, I have been told that your staff did not notify your speaking time.
CzechVe světle vaší návštěvy bych se vás chtěl zeptat na vaše názory na řadu otázek.
In the light of that visit, I would like to ask your views on a number of issues.
CzechRád bych vás upozornil na tento projekt, jenž nemá s bezpečností nic společného.
I wish to draw your attention to this project which has nothing to do with safety.
CzechVáš mimořádně optimistický názor, že naše práce je hotova, mě velmi překvapil.
I am very surprised by your extremely optimistic view that our work is complete.
CzechČetl jsem Váš inzerát ohledně pozice oblasti... a mám o toto místo velký zájem.
I read your advertisement for an experienced…in the…issue of…with great interest.
CzechPokud má váš počítač dotykový displej, zobrazí se podporované možnosti vstupu.
If your PC’s screen is a touch screen, it will describe what input it supports.
CzechPokud váš prohlížeč doplněk nepodporuje, ikony pro videohovor a hovor se nezobrazí.
If your browser doesn’t support add-ons, the video and voice icons won't display.
CzechNebaví vás vyplňovat do webových formulářů pořád dokola stále stejné informace?
Tired of filling out web forms with the same information time and time again?
CzechAno, tento „televizní komplex“ mě informoval celé dětství a Vás pravděpodobně také.
Well, this TV-industrial complex informed my entire childhood and probably yours.
CzechProto je mi líto, pane Matsakisi, ale nemůžeme vzít váš pozměňovací návrh v potaz.
I am therefore sorry, Mr Matsakis, but we cannot take your amendment into account.
CzechChci se vás tedy zeptat: "Kdy Česká republika ratifikuje Lisabonskou smlouvu?"
For that reason I ask: 'When will the Czech Republic ratify the Treaty of Lisbon?'
CzechPrvní sdělení, se kterým se na vás dnes obracíme, je, že chceme zelený jednotný trh.
The first message to take from this today is that we want a green Single Market.
CzechMohu vás ve vší slušnosti požádat o chvíli klidu, abych mohla říci pár slov?
Can I respectfully ask that I have some silence so I can actually make a speech?
CzechMusím vás varovat, pane komisaři. Chci, aby se to stalo ve stanoveném termínu.
I have a warning to give, Commissioner: I want to see this happen on schedule.
CzechTakže jaký je váš výklad sportovních organizací, které takovou praxi zakazují?
So, what is your interpretation of a sporting organisation banning such a practice?
CzechChybíme v procesu rozhodování a od vás mi přišel vzkaz, že to musíme změnit.
We are absent in decision making and I got your message that we must change that.
CzechZajímá vás, která rozhodnutí EU přijala k řešení finanční a hospodářské krize?
Which decisions the EU took to counteract the financial and economic crisis?
CzechVítám vás, pane Trichete, prezidente Evropské centrální banky, a pane Junckere.
Welcome too to Mr Trichet, President of the European Central Bank, and to Mr Juncker.
CzechPane komisaři, Váš postoj, pokud jde o Evropskou radu, vyzněl velice krutě.
Commissioner, your stance as regards the European Council sounded very drastic.