"ve finanční tísni" English translation

CS

"ve finanční tísni" in English

CS ve finanční tísni
volume_up
{adjective}

ve finanční tísni (also: mající potíže, v tísni)
Teď už víme, kdo za to všechno zaplatí: daňoví poplatníci, kteří jsou ve finanční tísni, a pochopitelně - a jako obvykle v nepřiměřené výši - britští daňoví poplatníci.
We all know by now who is going to be paying for this: the hard-pressed taxpayer and obviously - and as usual disproportionately - the British taxpayer.

Similar translations for "ve finanční tísni" in English

ve preposition
English
vát verb
English
finanční adjective
tísně noun
English
tísnit verb
English

Context sentences for "ve finanční tísni" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

CzechDále tu najdete nástroj pro kontrolu finančního zdraví a zlatá pravidla pro podniky, které se ocitnou ve finanční tísni.
It provides hints on spotting early signs of trouble, a financial health check tool and golden rules for businesses in difficulty.
CzechJe nezbytné, abychom poskytovali pomoc osobám, které se ocitly ve finanční tísni, zejména těm, které jsou růstem cen energie nejvíce postiženy.
It is necessary to provide assistance for those in financial difficulty, especially those who are suffering the most from rising energy prices.
CzechV době rychle rostoucích celosvětových cen ropy se pracovníci ocitají ve finanční tísni, EU upřednostňuje zájmy kapitálu a chrání a zvyšuje své zisky.
At a time of rapidly rising international oil prices, workers are feeling the pinch; the EU is favouring the interests of capital, and safeguarding and increasing its profits.