"vytrvalý" English translation


Did you mean: vytrvat
CS

"vytrvalý" in English

CS

vytrvalý {adjective masculine}

volume_up
vytrvalý (also: bezcitný, drsný, hrubý, krutý)
Vytrvalý trenér Jadigar mu dává šanci, aby se vrátil do ringu jako šampion.
Jadigar, his persistent coach, gives him a second chance to return to the ring and be a champion again.
But he's persistent.
Jsem poměrně vytrvalý, a chci proto zopakovat, že EU má příležitosti učinit konkrétní investice na pomoc lidem v rozvojových zemích, v Africe, Asii a Latinské Americe.
Being rather persistent, I want to repeat that there are opportunities here for the EU to make specific investments to help people in developing countries, in Africa, Asia and Latin America.
Děkuji Avril Doyleové, která je, jak víte, houževnatá, velmi vytrvalá a rozhodná.
I thank Avril Doyle, who is tough, you know, and has a lot of tenacity and determination.
vytrvalý (also: neúnavný)
vytrvalý (also: nepovolný)
vytrvalý (also: odolný, otužilý)
vytrvalý
Proto doufám, že bude naše práce plodná a vytrvalá, aby konečný výsledek uspokojil všechny zainteresované strany.
Therefore, I hope all of us will be fruitful and persevering in our work, so that the final result will satisfy all interested parties.

Context sentences for "vytrvalý" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

CzechJeden zvlášť vytrvalý chlápek se při tom oblékal jako Batman.
And one guy in particular kept on writing me these pretty awful messages, and he was dressed as Batman.
CzechTyto země vytrvaly a staly se členy Unie, čímž zajistily přínos sobě i původním členským státům.
Those countries have gone on to become members of the Union, thereby benefiting themselves and also the existing Member States.
CzechPro mnoho lidí zůstane vryt do paměti jako vytrvalý zastánce spravedlnosti v případech Nelsona Mandely a Andreje Sacharova.
For many people, his championing of the cause of both Nelson Mandela and Andrei Sakharov is something we should not forget.
CzechProto bych rád znovu zdůraznil, že doufáme, že během příštího roku učiníme vytrvalý pokrok ve věci nových zjednodušení.
That is why I would stress, once again, that we are hopeful of making very firm progress towards new simplifications during the coming year.
Czech(hlasitý a vytrvalý potlesk)
CzechVyzývám všechny zúčastněné strany, aby vytrvaly v pozitivním dynamickém přístupu tak, aby mohly nové orgány začít pracovat v prvních měsících roku 2011.
I call on all parties to maintain the positive dynamic, to ensure that new authorities can start their work in early 2011.
Czech(vytrvalý potlesk)
CzechTakže jsem si musel zvolit jiné povolání, což pro mě v podstatě bylo docela snadné, protože už od dětství jsem jevil vytrvalý zájem o mezinárodní vztahy.
So I had to choose another career, and this was in fact relatively easy for me, because I had an abiding passion all the way through my childhood, which was international relations.