"vzdávat" English translation

CS

"vzdávat" in English

CS vzdávat
volume_up
{verb}

Nesmíme se vzdávat obrovských výhod, které může Evropská unie přinést.
We must not give up the huge benefits that the European Union can bring.
Nesmíme se vzdávat vznešených cílů přijatých v Lisabonské strategii.
We must not give up the noble objectives adopted in the Lisbon Strategy.
Mám ráda emaily a myšlení během vyťukávání, ale proč se vzdávat starých zvyků pro nové?
I'm all for email and thinking while typing, but why give up old habits for new?

Context sentences for "vzdávat" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

CzechAž dosud jsme zaujímali čistě odvětvový přístup, a věřím, že se ho nemusíme vzdávat.
Hitherto we have taken a clear sectoral approach, and I believe we must not forgo this.
CzechProto bychom se ale ještě neměli vzdávat dalších pokusů.
However, this is no reason why we should not keep on trying.
CzechÚsilí o nalezení řešení však nelze vzdávat.
However, the efforts to find solutions must not be abandoned.
CzechNesmíme se proto vzdávat v příliš brzké fázi.
Therefore, we must not give in at too early a stage.
CzechZ tohoto důvodu bychom se jim neměli vzdávat.
For this reason, we should not give in to them.
CzechNemyslím, že bychom se jí měli vzdávat.
I do not believe that we should just give this up.
CzechNení morálně správné vzdávat se nějakého energetického zdroje. Považuji za nezodpovědné jednoduše vymazat jadernou energii.
It is immoral to just discard a source of energy: in my view, it is irresponsible to simply dismiss nuclear energy.
CzechNaděje se ovšem nelze vzdávat a k tomu, abychom ji udržovali při životě, nám může být jedině dobrá právě Unie pro Středomoří.
Nevertheless, hope must never be given up and the Union for the Mediterranean can only be of help in keeping such hope alive.
CzechNáš postoj k závažné situaci v Arménii by měl být přátelský, v nutných případech bychom se však neměli vzdávat kritiky nebo vyjádření obav.
Our attitude to the serious situation in Armenia should be friendly, but we should not refrain from criticism or from expressing concern where necessary.
CzechÚloha Evropské unie jako obhájce lidských práv je základním znakem, kterého se její orgány nesmí vzdávat a který je třeba udržovat jako prioritu diplomatické činnosti.
The role of the European Union as a human rights defender is a fundamental characteristic which the institutions must not relinquish and which must be maintained as a priority of diplomatic work.