"zármutek" English translation

CS

"zármutek" in English

CS zármutek
volume_up
{masculine}

zármutek (also: bol, hoře, lítost, smutek)
volume_up
grief {noun}
Během těchto misí bylo několik rumunských vojáků zabito nebo zraněno, což způsobilo zármutek jejich rodinám a rumunské společnosti.
During these missions, several Romanian soldiers have been killed or injured, causing grief to their families and Romanian society.
Nakonec jsme pochopili, že tímto způsobem projevoval svým křesťanským zákazníkům zármutek nad smrtí Karola Wojtyly, který právě zesnul.
We eventually realised that he was showing his Christian customers his grief at the death of Karol Wojtyła, who had just passed away.
Paní předsedající, cítíme dnes společný zármutek a žal ze smrti velkého počtu přistěhovalců, kteří doufali, byli zoufalí a také možná oklamaní.
Madam President, today we feel collective grief and sorrow for the death of so many immigrants who were hopeful, desperate, and also perhaps deceived.
zármutek (also: krize, nesnáz, nouze, potíž)
Chtěl bych rovněž v souvislosti s útoky na křesťany v Uríse, a především v okrese Kandhamal, vyjádřit hluboký zármutek a obavu.
I should like to express my deep distress and concern regarding the attacks on Christians in Orissa, and in particular in the Kandhamal district.
As we all know, Finland is regarded as one of the most peaceful and safest countries in Europe, so we can understand that the people of Finland are speechless with shock, and we share their distress.
zármutek (also: žal)
zármutek
volume_up
leed {noun}

Context sentences for "zármutek" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

CzechI ta trocha peněz, jež je poskytnuta, jim nicméně může pomoci zmírnit jejich zármutek.
However, the little that is being given may help to ease their pain.
CzechJeště jednou bych rád vyjádřil svůj zármutek nad oběťmi demonstrace ze dne 21. ledna.
Once again, I would like to express my sorrow for the victims of the demonstration on 21 January.
Czech(ES) Pane předsedající, musíme vyjádřit hluboký zármutek v souvislosti s 23 případy úmrtí: 22 v Německu a jeden ve Švédsku.
(ES) Mr President, one can only express a deep sense of sorrow for the 23 fatalities: 22 in Germany and one in Sweden.
CzechChci odsoudit tento teroristický útok a vyjádřit hluboký zármutek a upřímnou soustrast rodině a přátelům pana Uríi.
I wish to condemn this terrorist attack and to express my deep sadness and profound sympathy to the family and friends of Mr Uría.
CzechJménem celého Evropského parlamentu bych rád vyjádřil hluboký zármutek a projevil rodině oběti upřímnou soustrast.
On behalf of the whole European Parliament, I should like to express our deep sorrow and sincere condolences to the family of the victim.
CzechDnes jsem sem přišel především vyjádřit svůj hluboký zármutek, ale musím vyjádřit i své obavy - obavy nás všech - o Pákistán.
I came here today, first and foremost, to express my profound sorrow, but I must also express my concern - all our concern - for Pakistan.
CzechNáš zármutek se jistě mísí s rozhořčením, solidaritou s rodinami, podporou zraněným a odsouzením všech podob terorismu.
I believe that our sorrow must be tempered by indignation, solidarity with the families, support for the wounded and rejection of all forms of terrorism.
Czech. - (PT) Ráda bych vyjádřila svůj hluboký zármutek a účast rodinám obětí přírodní katastrofy, která postihla Madeiru.
in writing. - (PT) I wish to express my profound sadness and offer my deepest sympathy to the families of the victims of the natural disaster which has struck Madeira.
Czech(PT) Ve svém dnešním projevu bych rád jménem svým i jménem skupiny, kterou v Parlamentu zastupuji, vyjádřil hluboký zármutek nad úmrtím pana Fausta Correie.
(PT) In my speech today, in my own name and on behalf of the Group I represent in this Parliament, I would like to express deep sadness at the passing of Fausto Correia.
CzechPane předsedo, dámy a pánové, sdílíme obavy ze situace v Tunisku a vyjadřujeme zármutek nad množstvím lidí, kteří v průběhu protestů přišli o život.
Mr President, ladies and gentlemen, we share the concerns about what is happening in Tunisia and express our sadness about the many people who have lost their lives during the protests.
Czech"Vyjadřuje svou upřímnou soustrast a solidaritu s lidem Barmy a politovaní nad mnoha obětmi; vyjadřuje zármutek nad situací všech, kteří trpí následky přírodní katastrofy;"
'Expresses its sincere condolences and solidarity to the people of Burma and to the numerous victims; expresses sorrow to all those who are suffering the consequences of the catastrophe;'.