"zastavování" English translation

CS

"zastavování" in English

EN

CS zastavování
volume_up
{neuter}

zastavování
Tento minimální příjem hraje zcela rozhodující úlohu při zabraňování tragickým situacím způsobeným chudobou a při zastavování sociálního vylučování.
This minimum income has an absolutely paramount role to play in preventing tragic situations caused by poverty and in halting social exclusion.

Context sentences for "zastavování" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

CzechV roce 2011 by její provádění mělo opět nabrat tempo, stejně jako zastavování krize.
It should go at cruising speed by 2011, as should anti-crisis delivery.
CzechPokud hlasujte pro tento návrh, nepodporujete zastavování.
CzechObčané si stěžují na to, že jsou bezdůvodně při jízdě zastavováni policisty v civilu, kontrolováni a dokonce vyslýcháni ohledně cíle a účelu cesty do Německa.
Citizens complain that they are being stopped for no reason by plainclothes policemen, checked and even interrogated about the aim and purpose of their trip to Germany.
CzechNezbytným důsledkem rozsáhlého zavádění takových opatření je ekonomické zaostávání Evropy a zpomalování, ne-li dokonce zastavování ekonomického růstu.
The inevitable consequence of introducing such measures on a broad scale is that Europe will fall behind economically and that economic growth will slow down or even grind to a halt.