"zboží" English translation

CS

"zboží" in English

EN

CS zboží
volume_up
{neuter}

zboží
volume_up
merchandise {noun} [Brit.]
Pokud jste například koupili zboží v kamenné prodejně a vaše zkušenost byla dobrá, můžete zkusit také web tohoto obchodu.
For example, if you bought merchandise from a physical store and were happy with the experience, you might want to try the store's website as well.
Pokud jste například koupili zboží ve skutečné prodejně a vaše zkušenost byla dobrá, můžete zkusit také web tohoto obchodu.
For example, if you bought merchandise from a physical store and were happy with the experience, you might want to try the store's website as well.
Obchod s lidmi nebezpečně převrací hodnoty ve společnosti, udržuje staré nerovnoprávnosti - ženy a děti jsou považovány za zboží - a vytváří nové.
Trafficking produces dangerous reversals within the order of values in our society, preserving old inequalities - women and children are seen as merchandise - and generating new ones.
zboží (also: výrobky)
volume_up
ware {noun}
Zemědělci tu nejsou pro to, aby produkovali pouhé zboží nebo prodejní komodity.
Our farmers are not there to produce mere commodities, or wares to sell.
zboží
volume_up
merchandize {noun} [Amer.]

Context sentences for "zboží" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

CzechRozhodnutí, které jsme dnes schválili, umožní podstatně efektivnější kontrolu zboží.
The text we adopted today will provide for much more effective control of imports.
CzechPřečtěte si podmínky dodání zboží uvedené ve smlouvě, kterou jste podepsali.
Check the terms and conditions and the returns policy of the seller's website.
CzechChcete-li vědět, jak voní květina nebo ovoce, je mnohem lepší koupit přírodní zboží.
To learn what flowers or fruit smell like it is better to buy the natural article.
CzechVždyť jestliže je něčeho málo, cena nedostatkového zboží na trhu přirozeně roste.
If something is in short supply, the price of that item naturally rises on the market.
CzechTeď si představte to samé pro každý různý druh zboží, co se prodává ve Walmartu.
Now imagine doing the same thing for every different type of product on sale in Walmart.
CzechMusí vám vrátit peníze za zboží  a také vám proplatit náklady za jeho zaslání k vám.
If you have already paid, the seller must give you a refund within 30 days.
CzechTato sedmidenní lhůta na rozmyšlenou začíná dnem, kdy jste objednané zboží převzali.
This seven-day “cooling off” period begins on the day when you receive your purchase.
CzechRežim EU pro zboží dvojího užití by měl být veden transparentněji a demokratičtěji.
The EU's dual-use regime should be organised in a more transparent and democratic way.
CzechDohled nad vývozem zboží dvojího užití je klíčovým prvkem pro nešíření zbraní.
Control over the export of dual-use items is a key aspect of non-proliferation of arms.
CzechNavíc odvětví silniční přepravy zboží zaměstnává v Irsku více než 30 000 lidí.
Moreover, the road haulage sector employs over 30 000 people in Ireland.
CzechJestliže jste za zboží již zaplatili, musí vám prodejce do 30 dní vrátit peníze.
If the seller cannot prove this, they must send you the product again or give you a refund.
CzechPouze 10 % veškerého zboží v Evropské unii se přepravuje po železnici.
Just 10% of the freight transported across the European Union is carried by rail.
CzechPřístup na trh mezinárodní silniční přepravy zboží (přepracované znění) (
Common rules for access to the international road haulage market (recast) (
CzechPodívejte se na jednotlivé země a prozkoumejte podrobněji jednotlivé skupiny zboží a služeb.
Take a look at individual countries and drill down into individual product groups.
CzechEvropský režim zboží dvojího užití však musí být transparentnější a demokratičtější.
However, the European Union's dual-use regime needs to be more transparent and democratic.
CzechObchodník je zodpovědný za poškození či ztrátu zboží během doručování.
The trader is responsible for all damage to or the loss of the item during delivery.
CzechKaždé zboží a každá služba v tomto koši má stanovenou cenu, která se může časem měnit.
Every product in this basket has a price, which can change over time.
CzechMůžete také kupovat a prodávat použité zboží přes weby, které slouží jako internetové aukce.
You can also buy and sell used items through websites that use auction-style bidding.
CzechVyužívá ukazatele jako ceny, stížnosti, spokojenost a přeorientace na jiný druh zboží nabo služeb.
It uses indicators which include prices, complaints, satisfaction and switching.
CzechTo platí po bacily, ideje, osvojení zboží, chování, a tak podobně.
And this holds for germs, ideas, product adoption, behaviors, and the like.