"zjevení" English translation

CS

"zjevení" in English

CS zjevení
volume_up
{neuter}

zjevení (also: duch, démon, přízrak, strašidlo)
volume_up
ghost {noun}
zjevení
A nikdy bych vás o tohle zjevení nechtěla připravit.
And I would never want to deprive you of that epiphany.
Takže jsem vyšla z jeho ordinace a šla jsem nemocnicí, a to bylo ve chvíli, kdy jsem měla to zjevení.
So, I left his office and I was walking through the hospital, and that's when I had my epiphany.
Jednou, když jsem zabloudil v Pensylvánii, jsem měl tak trochu zjevení a zatočil jsem doleva ve snaze dostat se zpátky na dálnici.
I had a bit of an epiphany being lost in Pennsylvania, and I took a left turn trying to get back to the highway.
zjevení (also: objev, odhalení)
Učí je, aby přijímali autoritu, zjevení, a víru, místo aby vždy vyžadovali důkaz.
It teaches them to accept authority, revelation and faith instead of always insisting on evidence.
Kdybych byl jedním ze čtyř jezdců apokalypsy v Janově knize Zjevení, radši bych seděl na bílém než na plavém koni.
If I were one of the four Horsemen of the Apocalypse in John's Book of Revelation, I would rather be sitting on the white horse than on the pale one.
Svou genezi měla naše iniciativa na ostrově, který dal lidstvu Apokalypsu, Knihu zjevení: na svatém ostrově Patmos v Egejském moři.
The genesis of our initiative grew on the island that gave humanity the Apocalypse, the Book of Revelation: the sacred island of Patmos in the Aegean Sea.
zjevení (also: přízrak)
volume_up
wraith {noun}
zjevení (also: duch, přízrak, strašidlo, vidina)
zjevení (also: přízrak, vidina)
zjevení (also: přízrak)

Context sentences for "zjevení" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

CzechJá jsem další obraz a zjevení dalšího válečného přeživšího.
I am another image and vision of another survivor of war.
CzechBůh sám je důvěrně známý ze svého předcházejícího zjevení v podobě Jahveho stále žárlivě odmítající všechny ostatní bohy.
God himself was utterly familiar from his earlier manifestation as Yahweh -- jealously insisting on no other gods.