"zlehčit" English translation

CS

"zlehčit" in English

CS zlehčit
volume_up
{verb}

zlehčit (also: tišit, ulevit, utišit, zmírnit)

Context sentences for "zlehčit" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

CzechMusí být ujasněna pravidla, je třeba více zpřístupnit informace, zlehčit administrativní zátěž a zavést transparentnější postupy.
The rules must be made clearer, information more accessible, the administrative burden lighter and procedures more transparent.
CzechÚčelem tohoto usnesení je zlehčit podporu EU nezákonnému jednostrannému vyhlášení nezávislosti ze strany srbské provincie Kosovo.
The purpose of this resolution is to downplay the EU's support for the illegal unilateral declaration of independence by the Serbian province of Kosovo.
CzechTo, co jste nám předložil, pane Oettingere, je v zásadě strategie, která napomůže zlehčit rizika spojená s evropským jaderným programem ve stavu, v jakém dnes je.
What you have presented us with, Mr Oettinger, is basically a strategy which will help to play down the risks involved in the European nuclear power programme as it currently stands.