"zmáčknout" English translation

CS

"zmáčknout" in English

CS zmáčknout
volume_up
{verb}

To jsou ty, u kterých musíte zmáčknout patro, kam jedete, před tím než nastoupíte.
These are the ones where you have to press what floor you're going to go to before you get in the elevator.
A toto bude pokračovat a vaším úkolem, jakožto subjektu, je zmáčknout tlačítko, jakmile si všimnete změny.
And this will just continue, and your job as the subject is to press the button when you see the change.
zmáčknout

Context sentences for "zmáčknout" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

CzechByli tací, co se báli zmáčknout dveřní zvonky, protože v nich byla elektřina, a ta byla nebezpečná.
I mean, there were people who were afraid to push doorbells, because there was electricity in there, and that was dangerous.
CzechJe to vlastně pekelně strašidelné, protože když se dveře zavřou a není co zmáčknout, vstoupili jste do horroru.
Because when the door closes and there's nothing for you to do, you've actually just stepped into a Hammer film.
CzechNech mě… nech mě to zmáčknout.“
CzechTakže přístroj se měl spustit, urazit nějakou vzdálenost, reagovat během cesty, zmáčknout tlačítko na iPodu nebo na přehrávači nebo něco, co spustí přehrávání.
So the machine would get started, it would travel some distance, reacting along the way, hit play on an iPod or a tape deck or something that would start playback.