"øvelse" English translation

DA

"øvelse" in English

DA øvelse
volume_up
{en}

øvelse (also: anvendelse, udøvelse)
Det er en indledende øvelse i en mere åben og mere aktiv europæisk kommunikation.
It is a first exercise in more open, more pro-active European communication.
Det ville være en virkelig øvelse i selvbestemmelse for det cubanske folk.
This would represent the true exercise of self-determination for our people.
Det er grunden til, at vi afholdt denne øvelse: for at identificere svaghederne.
This is why we had the exercise: to identify the weaknesses.
øvelse (also: praksis)
Dette handler i virkeligheden om øvelse i selvhjælp for Europa-Parlamentet.
This really is about self-help practice by the European Parliament.
øvelse (also: træning)

Context sentences for "øvelse" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

DanishSom min kollega fru Dührkop Dührkop sagde, må det ikke være en matematisk øvelse.
We are far too prepared to pay people to be on the scrap heap.
DanishDet har været en lang og krævende øvelse, hvor tålmodigheden i sandhed er blevet sat på prøve.
   – Mr President, I wish to thank my colleagues for their excellent work in drafting these reports.
DanishDen europæiske sociale model er en øvelse i højsindet populisme og kører med underskud i mange lande.
It has turned into a comfortable resting place, however, for those who are unwilling to work.
DanishHvad resten angår, så vil bedømmelserne variere alt efter den erfaring, som de forskellige har med en sådan øvelse.
For the rest, opinions differ, depending on how used we are to this kind of procedure.
DanishForhåbentlig bliver det ikke blot en egoistisk øvelse.
There are political and commercial problems regarding both.
DanishMen kodifikationen bør være en konstant øvelse med henblik på at forbedre borgernes adgang til fællesskabslovgivningen.
But there has to be constant codification to improve public access to Community legislation.
DanishDette ville blot blive en ny toårig øvelse med forskning, undersøgelser og analyser, der ikke ville føre til noget.
That would simply be another two years of research, study and analysis, which would not lead anywhere.
DanishDet er et første punkt, som jeg finder det meget vigtigt at holde sig for øje i den øvelse, som vi i dag påbegynder.
This is one observation that we must take into account for the financial year that we are about to begin.
DanishAfslutningsvis vil jeg sige, at reformen af FN ikke er en øvelse i institutionelle ændringer bare for øvelsens skyld.
Work now needs to be undertaken to facilitate the emergence of a consensus on the modalities of this fund.
DanishPå nuværende tidspunkt er det med henblik på at afslutte denne øvelse fastlagt, at Europa-Parlamentet udtaler sig om et beslutningsforslag den 5. december.
Now, in order to conclude this process, Parliament is due to decide on a motion for a resolution on 5 December.
DanishDenne øvelse har gjort det muligt at identificere tæt på 50 bestemmelser, som Kommissionen er i færd med at gennemgå i lyset af den nye forordning.
This work has allowed us to identify almost fifty provisions that the Commission will examine in the light of the new regulation.
DanishMange stater og folk rundt omkring i verden, herunder dissidenter og undertrykte, følger denne øvelse med meget stor interesse.
Consequently, the report argues for abuses and violations of human rights to be denounced wherever they take place, be that in Uzbekistan or in Guantanamo.
DanishMåske behøver vi kun at vente 2-3 måneder, før temperaturen og klimaet gør det muligt for os at foretage denne øvelse på den bedst mulige måde.
Hopefully, we need only wait two or three months for the temperature and weather to allow us to carry out this drill in the best possible way.
DanishSamtidig fortsætter landespecifikke udbud, og den næste årsberetning vil indeholde detaljerede oplysninger om denne øvelse.
It is my belief that these structured exchanges on human rights offer a very promising way of realising the goals for which the human rights clauses have been included.
DanishVi skal ligeledes bistå den unge generation med at få tydet dette sprog, så det hele ikke bliver en umenneskelig øvelse, men vi skal også beskytte indholdet.
We must also support our young people in deciphering this language so that we do not dehumanize it and we must also protect its content.
DanishDer er mindst 12 måneders ventetid på køreprøver, og hvis folk dumper - hvilket mange gør - kører de på vejene uden tilstrækkelig øvelse og viden i en periode på mindst to år.
This proposal for a directive also helps to strengthen road safety, which is the basic objective of the European policy.
DanishVi forsøger ikke at ændre reglerne vedrørende konkurrencepolitikken for ændringens egen skyld eller som en form for bureaukratisk øvelse.
In addition, we have seen the reform of the Merger Regulation, reorganisation of the merger control task force and the first steps in relation to state-aid reform.
DanishJeg er bange for, at den abstrakte intellektuelle øvelse i at samle dokumenter såsom den europæiske forfatning ikke i væsentlig grad vil bidrage til løsningen af disse problemer.
These are countries with millions of inhabitants who look toward the EU as their aim and where millions of potential illegal immigrants live.
DanishI dag har man i Norfolk County indledt en omfattende øvelse om proceduren i forbindelse med udbrud af fugleinfluenza med deltagelse af flere hundrede mennesker.
This very day, a full-scale bird flu outbreak rehearsal, involving several hundred people, has started in the county of Norfolk, with the dramatic title of ‘ Operation Hawthorn’.
DanishVi skal forsøge at sammenkoble den kendsgerning, at de bruges som planlagt, med den omstændighed, at de anvendes til gode og succesrige projekter, og det vil sikkert ikke være nogen let øvelse.
We must try to combine spending money according to the rules and using it for good and successful projects, which will certainly not be an easy exercize.

Other dictionary words