"afsone" English translation

DA

"afsone" in English

DA afsone
volume_up
{transitive verb}

afsone
Men de bør have lov til at afsone deres dom så tæt på deres familie som muligt.
But they should be allowed to serve their sentences as close as possible to their families.
Han skal desværre afsone endnu seks måneder af en fængselsstraf på et år.
Unfortunately, he must serve another six months of a one-year sentence.
Akin Birdal er begyndt at afsone den resterende del af sin straf.
Akin Birdal has started serving the rest of his sentence.
afsone
volume_up
to do {v.t.}

Context sentences for "afsone" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

DanishOg hvis de dømmes, har de ret til at afsone deres straf i et europæisk fængsel.
They have the right to be interrogated, not tortured, by the police.
DanishNu mangler vi blot, at der bygges fællesskabsfængsler, hvor man kan afsone fællesskabsstraffene!
All we need now are Community gaols to carry out Community sentences!
DanishAkin Birdal er begyndt at afsone den resterende del af sin straf.
Akin Birdal has started serving the rest of his sentence.
DanishErfaringer fra lovovertrædere, som i stedet for at afsone deres straf tvinges til afvænning, viser noget andet.
The experience of delinquents who instead of serving out their time are forced to kick their habit tells a different story.
DanishHr. formand, engang var det første, folk bad os om, hurtige straffe for kriminaliteten og sikkerhed for, at de kriminelle kom til at afsone deres straf.
Mr President, there was a time when the first thing people asked for was timely crime prevention and sure penalties for criminals.
DanishHr. formand, fru kommissær, når en fornem mand i det antikke Rom blev dømt, havde han ret til at lade en anden afsone straffen som sin repræsentant.
   – Mr President, Commissioner, in Ancient Rome, when a high-ranking man was condemned, he had the right to have someone else punished on his behalf.
DanishDesuden findes der tilsyneladende en bilateral aftale mellem Egypten og Grækenland om udveksling af fanger, som har til formål, at de kan afsone straffe i deres hjemland.
There also appears to be a bilateral agreement between Egypt and Greece on the exchange of prisoners, which aims to enable prisoners to complete their sentence in their country of origin.