"bøn" English translation

DA

"bøn" in English

DA bøn
volume_up
{en}

bøn (also: henvendelse, opfordring)
Derfor lyder min bøn til Kommissionen: I Frankrig har vi en ordning, som fungerer.
My request to the Commission is this: we have a legal regulation in France which works.
Det er en bøn, som jeg gerne vil give udtryk for offentligt.
That is my request, which I would like to make a matter of public record.
Med al respekt for Dem og Deres funktion har jeg en bøn til Dem.
With all respect for you and your office, I have a request to make.
bøn
volume_up
prayer {noun}
så høre du i Himmelen deres Bøn og Begæring og skaffe dem deres Ret!
Then hear thou in heaven their prayer and their supplication, and maintain their cause!
Lovet være Gud som ikke har afvist min Bøn eller taget sin Miskundhed fra mig!
Blessed be God, which hath not turned away my prayer, nor his mercy from me!
så høre du i Himmelen deres Bøn og Begæring og skaffe dem deres Ret!
Then hear thou from the heavens their prayer and their supplication, and maintain their cause.

Context sentences for "bøn" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

DanishSolana kom med en indtrængende bøn om en sådan åben debat for et øjeblik siden.
Mr Solana made a passionate plea for an open debate of this kind a moment ago.
DanishSå sagde hun: "Jeg har en eneste ringe Bøn til dig; du må ikke afvise mig!
Then she said, I desire one small petition of thee; I pray thee, say me not nay!
DanishMin bøn til Kommissionen er, at man så vidt muligt sammenfatter disse arbejder under ét.
I would ask the Commission to keep these efforts under one roof if at all possible.
DanishMin bøn er, at dette direktiv også i Rådet vil blive forhandlet så hurtigt som muligt.
My plea to the Council would be that it should debate this regulation as soon as possible.
DanishSidst men ikke mindst har jeg en relativt alvorlig bøn til hr. kommissær Nielson.
Last but not least, quite a serious issue, Commissioner Nielson.
DanishLad os træffe en fair beslutning - det er min bøn til Parlamentet.
Let us come to a fair decision in this matter – that is my plea to the House.
DanishOg hele Folkets Mængde holdt Bøn udenfor i Røgelseofferets Time.
And the whole multitude of the people were praying without at the time of incense.
DanishDerfor min bøn om at handle hurtigere her, før det hele er ødelagt!
That is why I am asking for swifter action before the whole thing packs up!
DanishHør o HERRE min Bøn og lyt til mit Skrig til mine Tårer tie du ej!
O spare me, that I may recover strength, before I go hence, and be no more!
DanishSelvom han skrev dette for 1.000 år siden, er hans bøn stadig aktuel.
Even though he wrote that thousands of years ago, his appeal is still extremely topical.
DanishÆndringsforslag 71 udgør en bøn om hjælp til plastikgenvindingsvirksomheder.
Amendment No 71 represents a plea for help for plastic recyclers.
DanishDerfor en bøn til vores amerikanske venner: Tag EU alvorligt!
Hence my plea to our American friends that they take the European Union seriously.
Danishog da de sad ved Vinen sagde Kongen til Ester: Hvad er din Bøn?
And the king said unto Esther at the banquet of wine, What is thy petition?
Danishlad min Bøn komme frem for dit Åsyn til mit Klageråb låne du Øre!
For my soul is full of troubles: and my life draweth nigh unto the grave!
DanishHERRE hør min Bøn og lyt til min tryglen bønhør mig i din Trofasthed i din Retfærd
The LORD reigneth; let the people tremble: he sitteth between the cherubims; let the earth be moved.
DanishMin bøn er så, at Kommissionen hurtigt finder frem til et tillægsbudget.
What I ask is that the Commission should manage to come up with a supplementary budget quickly.
DanishEn Bøn af Kong Ezekias af Juda da han var syg og kom sig af sin Sygdom:
The writing of Hezekiah king of Judah, when he had been sick, and was recovered of his sickness:
DanishMin bøn til kommissæren er at følge dette vejledningsnotat og gennemføre det i praksis.
My plea to the Commissioner is to draw out the excellent words of that and put them into practice.
DanishHERRE Hærskarers Gud hvor længe vredes du trods din Tjeners Bøn?
Thou feedest them with the bread of tears; and givest them tears to drink in great measure.
Danishsom Røgoffer gælde for dig min Bøn mine løftede Hænder som Aftenoffer!
The LORD is great in Zion; and he is high above all the people.