"bestraebelser på" English translation

DA

"bestraebelser på" in English

See the example sentences for the use of "bestraebelser på" in context.

Similar translations for "bestraebelser på" in English

bestræbelse noun
preposition

Context sentences for "bestraebelser på" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

DanishJeg tror, at der i de forløbne måneder er gjort enorme bestræbelser dette område.
I believe that enormous efforts have been made in this regard in recent months.
DanishVi må være effektive og koordinerede i vores bestræbelser at beskytte samfundet.
We must prepare effectively and in a coordinated way in order to protect ourselves.
DanishSelvfølgelig støtter vi pavestolen i dens bestræbelser at stoppe denne praksis.
Of course, we support the Holy See in its efforts to combat these practices.
DanishJeg glæder mig over Kommissionens bestræbelser at forbedre fondens funktion.
I welcome the Commission's efforts to improve the functioning of the fund.
DanishMen der var ingen bestræbelser at ruste EU til at kunne klare udvidelsen.
But what they did not do was endeavour to equip the EU to pursue enlargement.
DanishDesuden er alle bestræbelser at indføre en CO2 -afgift mislykkedes i Rådet.
Also, all progress towards introduction of a CO2 tax has failed in Council.
DanishEU støtter fuldt ud FN ' s generalsekretærs bestræbelser at finde en løsning.
The EU supports wholeheartedly the UN Secretary-General's endeavours to find a solution.
DanishVi støtter også alle bestræbelser at styrke den indre og ydre sikkerhed.
We also support all the efforts to strengthen internal and external security.
DanishØget interoperabilitet er en væsentlig faktor i vores bestræbelser dette område.
Increased interoperability is a key factor in our endeavours in this area.
DanishVi er sommetider skeptiske over for Den Europæiske Unions bestræbelser dette område.
We are sometimes sceptical about the European Union's efforts in this respect.
DanishVi glæder os over præsident Yeltsins bestræbelser at finde en politisk løsning.
We welcome President Yeltsin's efforts to secure a political settlement.
DanishDerfor støtter vi alle fornuftige bestræbelser at anvende energi effektivt.
This is why we support all reasonable efforts to ensure that energy is used efficiently.
DanishVi må fortsætte vores diplomatiske bestræbelser at finde en fredelig løsning på krisen.
We need to continue in our diplomatic efforts to resolve the crisis peacefully.
DanishDer er udfoldet enorme bestræbelser at gennemføre overgangen til markedsøknomi.
Enormous efforts have been made in the transition to a market economy.
DanishHaarder har gjort sig store bestræbelser at levere nogle bidrag.
Mr Haarder has gone to a great deal of trouble to provide a number of contributions.
DanishIndien har i nogen tid gjort sig store bestræbelser at bringe denne konflikt til ophør.
India has been making major efforts for some time to bring this conflict to an end.
DanishOgså den amerikanske præsidents bestræbelser dette område fortjener anerkendelse.
I want also to recognize the efforts of the American President in this.
DanishDet er nu op til os at bruge alle bestræbelser at føre det ud i livet.
It is now up to us to work resolutely towards putting this into practice.
DanishBestræbelser at bekæmpe ulovlig " ændring " skal ske på nationalt plan.
Efforts to combat illegal " conversion " must be made at national level.
DanishJeg vil endda sige, at disse bestræbelser skal følges op europæisk plan.
I would even go as far as to say that these efforts must be continued at a European level.

Other dictionary words

Danish
  • bestraebelser på

In the Danish-English dictionary you will find more translations.