"det" English translation

DA

"det" in English

volume_up
det {art.}
EN

DA det
volume_up
{article}

det (also: den)
volume_up
it {pron.}
Det er det, det betyder at være et demokratisk land, det er det, retsstat betyder.
That is what it means to be a democratic society; that is what the rule of law means.
Det er ikke oplysning, det er ikke reklame, det er ikke dit, og det er ikke dat.
It is not information, it is not advertising, it is not this, it is not that.
Når det er tid til forandring, er det tid til forandring, og det er det nu.
When it is time for change then it is the time for change and that time is now.
det (also: den)
volume_up
the {art.}
Det er det, det betyder at være et demokratisk land, det er det, retsstat betyder.
That is what it means to be a democratic society; that is what the rule of law means.
For det andet, og det er overgangen til det andet punkt, har vi det indre marked.
Secondly, and this brings me to my second concern, we have the internal market.
Når det er tid til forandring, er det tid til forandring, og det er det nu.
When it is time for change then it is the time for change and that time is now.

Context sentences for "det" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

DanishVi ønsker Pascal Lamy held og lykke, for han har gjort det fantastisk indtil nu.
We wish Mr Pascal Lamy every success, for he is doing fantastically well so far.
DanishAndre mener, at det giver dem ret til at påtvinge denne medlemsstat deres vilje.
Others think that this entitles them to enforce their will on this Member State.
DanishDet er derfor, vi er stadig mere undersåtter og ikke herrer i verdenspolitikken.
This is why we are increasingly followers and no longer leaders in world policy.
DanishI det mindste må vi have Parlamentet involveret i disse atomaftaler i fremtiden.
At least we must have Parliament involved in these nuclear agreements in future.
DanishDet kan vi også takke mennesker som kollega Brok og tidligere kollega Guigou for.
We owe this partly to our colleague Mr Brok and our former colleague Mrs Guigou.
DanishFor det tredje ville vi spare, men spare fornuftigt, og vi ville være effektive.
Thirdly, we wished to save, but save rationally, and we wished to be efficient.
DanishDet vil sikkert ikke være muligt fremover i form af et såkaldt neutralt udvalg.
This will certainly not be possible in future for a so-called neutral committee.
DanishDet er ikke det, der nødvendigvis skal ske i en betænkning i Europa-Parlamentet.
This is not what should necessarily be happening in a European Parliament report.
DanishDet er et grundlæggende spørgsmål, ikke kun et østrigsk, men også et europæisk.
This is also a question of principle, not just Austrian, but European principle.
DanishDet var simpelthen brutale terrorhandlinger, der var nøje planlagt og målrettede.
They were plainly brutal terrorist acts of a premeditated and determined nature.
DanishDet er også et temmelig nyt fænomen, at man sidder som sild i en tønde i et fly.
Being squashed into an aircraft like sardines is also a fairly recent phenomenon.
DanishDet er derfor, vi har foreslået yderligere lovgivning om sporbarhed og mærkning.
That is why we have proposed further legislation on traceability and labelling.
DanishDet går efter interesser - om man producerer vin eller ikke producerer vin osv.
Voting is based on interests – whether countries produce wine or not, and so on.
DanishFolk forstår, at det på dette område er nødvendigt at samarbejde over grænserne.
People understand that there is a need for cross-border cooperation in this area.
DanishVi bliver nødt til at veje det op mod hinanden, men vi skal måle med samme alen.
We must strike a balance between these, but we should not apply double standards.
DanishDet er et udtryk for vor vilje til at styrke det fælleseuropæiske miljøarbejde.
This is an expression of our desire to strengthen coEuropean environmental work.
DanishJeg anser det for at være en komplet uansvarlig beslutning, der blev truffet her.
I regard that decision that this House has taken today as utterly irresponsible.
DanishDet første, som allerede har været nævnt, er processen med at ændre forfatningen.
There are two main issues with which we in this House will have to get to grips.
DanishDet betyder også, at vi skal sørge for, at folk kan passe deres børn ordentligt.
That also means that we must ensure that people can look after children properly.
DanishParlamentet skal gøre det ved at turde give ansvarsfrihed, når der er problemer.
Parliament should do this by refusing to grant discharge when there are problems.