"dreje sig om" English translation

DA

"dreje sig om" in English

EN

DA dreje sig om
volume_up
{verb}

dreje sig om (also: anbringe på tap, dreje, hængsle, pivotere)

Similar translations for "dreje sig om" in English

dreje verb
sig pronoun
øm adjective
om adverb
English
om preposition
om conjunction
English
om
English

Context sentences for "dreje sig om" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

DanishJeg får også at vide, at det vil dreje sig om meget små summer, om ubetydelige beløb.
They also tell me it will be very, very little money, the amounts will be tiny.
DanishJeg går ud fra, at det rent EU-budgetmæssigt vil dreje sig om tre job, og en løn.
I imagine that in terms of the Community budget, they will be three jobs for one salary.
DanishPutin især kommer til at dreje sig om økonomiske og sociale spørgsmål.
We assume that the discussion will primarily focus on financial and social issues.
DanishFormentlig kommer diskussionen også til at dreje sig om systemet med A- og B-aktier.
Presumably, the discussion would, then too, be focused upon the system of A and B shares.
DanishVi ved ikke, hvilke lande det kommer til at dreje sig om, eller hvor mange de vil blive.
We do not know to which countries this will apply, or how many of them there will be.
DanishJeg vil gerne tage to punkter op, som det nok ikke kommer til at dreje sig om i Pörtschach.
Let me now address two points that I am sure will not be raised at Pörtschach.
DanishDet tror jeg er de tre vigtigste punkter, som det skal dreje sig om.
These are, I believe, the three most important issues that are at stake here.
DanishDerudover skal krise- og forsikringsordninger dreje sig om rigtige kriser.
Firstly, crisis management and insurance schemes should be funded by the industry itself.
DanishI slutningen af 2000 vil det ikke dreje sig om en europæisk fælles valuta.
No question of a single European currency at the end of the year 2000.
DanishFor fremtiden vil det sandsynligvis dreje sig om, hvorledes vi kan gøre den stærkere.
In future we shall probably have to consider how to consolidate it.
DanishMen det vil i fremtiden ikke længere kun dreje sig om regional ugunstig stilling.
But in the future the result will be not only regional neglect.
DanishDe vil dreje sig om andre centrale spørgsmål af vores fremtidige handelspolitik.
These will tackle other key issues of our future trade policy.
DanishMen dette kan ikke desto mindre kun dreje sig om en første fase i kampen mod aids-epidemien.
But this is just a first stage in the struggle against the Aids pandemic.
DanishHer kommer det altså til at dreje sig om et robust FN-mandat med en stærk NATO-komponent.
What we will need here is therefore a strong UN mandate with a substantial NATO component.
DanishMen jeg vil gerne understrege, at det skal dreje sig om særtilfælde.
But I do want to emphasise that these really must be exceptional reasons.
DanishHer skal vi gøre det klart, at det skal dreje sig om forebyggelsen.
We have to make it clear that the precautionary principle must apply here.
DanishDet må nu omsider dreje sig om at fjerne årsagerne og finde en politisk løsning.
It is high time that the causes of this situation were addressed and a political solution was found.
DanishJeg vil alligevel lige udvide forhandlingen til også at dreje sig om situationen i Mitrovica.
I would like to widen the debate and include the situation in Mitrovica.
DanishDet kan kun dreje sig om at udforme den ud fra vores værdier og vores mangfoldighed.
The only way forward is to form this global outlook on the basis of our own values and diversity.
DanishDebatten om EU skal ikke føres ved at udveksle fornærmelser eller dreje sig om personer.
The debate over Europe should not be conducted by trading insults or in terms of personality.