"dygtig" English translation

DA

"dygtig" in English

DA dygtig
volume_up
{adjective}

dygtig (also: brav, fin, god, sund)
volume_up
good {adj.}
Han er politisk dygtig, en god leder og en god kommunikatør.
He is politically skilled, he is a good operator and a good communicator.
You have made a good move.
Hun var dygtig, hun var engageret, hun var næsten altid glad, og hun var betænksom.
She was well-informed; she was committed; she was almost always happy; and she was considerate.
dygtig (also: habil, i stand til, kompetent)
volume_up
able {adj.}
Hr. formand, lord Plumb er en dygtig advokat, det benægter ingen.
Mr President, Lord Plumb is an able advocate - nobody denies that.
Der er i hele verden mangel på kvalificerede og dygtige søfarende.
There is a worldwide shortage of qualified and able seafarers.
Hr. formand, Kuwait giver mange muligheder for dygtige kvinder i dag.
Mr President, the state of Kuwait offers many opportunities for able women today.
dygtig (also: begavet, sindrig)
volume_up
clever {adj.}
I den forenes en dygtig politikers og en stor jurists fortræffeligheder.
In it, the superior work of a clever politician and a great lawyer are united.
Fru Kommissær, jeg kender Dem som en dygtig og flittig budgetkommissær.
Commissioner, I know you to be a clever and hard-working budget Commissioner.
I know how clever you are!
dygtig (also: faglært, sagkyndig, udlært)
Han er politisk dygtig, en god leder og en god kommunikatør.
He is politically skilled, he is a good operator and a good communicator.
Hr. formand for Rådet, De siges at være dygtig til at tegne og til bjergbestigning.
President-in-Office, you are said to be skilled in drawing and adept at mountaineering.
Alle her i Parlamentet ved, hvor vigtigt det er med dygtige tolke.
Everyone in this House knows how important skilled interpreters are.
dygtig (also: kvik, lærenem, passende, rammende)
volume_up
apt {adj.}
men en Herrens Tjener bør ikke strides men være mild imod alle dygtig til at lære i Stand til at tåle ondt
And the servant of the Lord must not strive; but be gentle unto all men, apt to teach, patient,
En Tilsynsmand bør derfor være ulastelig een Kvindes Mand ædruelig sindig høvisk gæstfri dygtig til at lære andre;
A bishop then must be blameless, the husband of one wife, vigilant, sober, of good behaviour, given to hospitality, apt to teach;
Overhoveder for Fædrenehusene udsøgte dygtige Krigere Overhoveder for Øversterne.
And the number throughout the genealogy of them that were apt to the war and to battle was twenty and six thousa nd men.
dygtig
Derfor er han sådan en dygtig mand - det ville jeg også lige nævne!
That is why he is such a capable man - let us say that quite plainly here!
Fru Jeggle er et engageret, kompetent og dygtigt medlem af Europa-Parlamentet.
Mrs Jeggle is a sensitive, capable and excellent Member of the European Parliament.
Den, der indtager en chefstilling, må være dygtigere end dem, der er under ham.
Anyone who occupies a managerial position must be more capable than those beneath him.
dygtig (also: ferm)
volume_up
adept {adj.}
Hr. formand for Rådet, De siges at være dygtig til at tegne og til bjergbestigning.
President-in-Office, you are said to be skilled in drawing and adept at mountaineering.
Indien har bevist, at det er dygtigt til at få globale aktører til at fremme konkurrenceevnen.
India has proved itself adept at juggling global players to boost competitiveness.
dygtig (also: kyndig:.duelig)
dygtig (also: dejlig, smart)
volume_up
nifty {adj.}
dygtig (also: flot, glat, smart, velfungerende)
volume_up
slick {adj.}
dygtig (also: duelig, habil)
Hr. formand, lord Plumb er en dygtig advokat, det benægter ingen.
Mr President, Lord Plumb is an able advocate - nobody denies that.
Der er i hele verden mangel på kvalificerede og dygtige søfarende.
There is a worldwide shortage of qualified and able seafarers.
Under Mobutu-regimet var der et samarbejde mellem de dygtige oppositionsfolk.
Under the Mobutu regime cooperation existed between the able opposition people.

Context sentences for "dygtig" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

DanishHun var dygtig, hun var engageret, hun var næsten altid glad, og hun var betænksom.
She was well-informed; she was committed; she was almost always happy; and she was considerate.
DanishFru De Keyser bemærkede, at De er dygtig til at udnytte situationen.
Mrs De Keyser observed that you are a skilful exploiter of situations.
DanishMen tak til det danske formandskab for en dygtig ledelse.
But I extend my thanks to the Danish Presidency for its competent leadership.
DanishDa sagde Saul til sine Folk: "Find mig en Mand der er dygtig til Strengeleg og bring ham til mig!
And Saul said unto his servants, Provide me now a man that can play well, and bring him to me!
Danishog Zadok en ung dygtig Kriger med sit Fædrenehus 22 Førere;
And Zadok, a young man mighty of valour, and of his father's house twenty and two captains.
DanishFru formand, jeg takker Dem for en dygtig og objektiv mødeledelse.
Madam President, I would like to thank you for your skilful and impartial management of the sittings.
DanishJeg vil gerne her udtrykke min tak til Günter Verheugen, som viste sig at være en dygtig og engageret forhandler.
I want to voice here my gratitude to Günter Verheugen, who has proved to be an astute, passionate negotiator.
Danishfra Benjamin var Eljada en dygtig Koger med 200.
And of Benjamin; Eliada a mighty man of valour, and with him armed men with bow and shield two hundred thousand.
DanishHan illustrerede dermed sin betænkning og forsvarede jernbanerne i Europa på en meget entusiastisk og dygtig måde.
He was illustrating his report, pleading zealously and astutely the cause of the development of the railways in Europe.
DanishGileaditen Jefta var en dygtig Kriger.
Now Jephthah the Gileadite was a mighty man of valour, and he was the son of an harlot: and Gilead begat Jephthah.
DanishHr. formand, Den Liberale Gruppe bifalder kraftigt Morillon-betænkningen, som vi finder er dygtig, ligefrem og effektiv.
Mr President, the European Liberal Group strongly welcomes the Morillon report which we find skilful, frank and forceful.
DanishKommissionen har efter de retslige omskiftelser, som man kender, været dygtig til at omarbejde vores uendelige værk.
Following the legal episodes of which we are aware, the Commission has the credit of moving our endless task forward once again.
DanishDrengene voksede til og Esau blev en dygtig Jæger der færdedes i Ødemarken men Jakob en fredsommelig Mand en Mand som boede i Telt.
And the boys grew: and Esau was a cunning hunter, a man of the field; and Jacob was a plain man, dwelling in tents.
DanishTo ting var påkrævet for at få et vellykket topmøde: politisk vilje hos de vigtigste lande samt dygtig diplomatisk ledelse.
A successful summit needed two things: political will on the part of the major countries, and skilful diplomatic leadership.
DanishOg hvem er dygtig dertil?
And who is sufficient for these things?
DanishVi kender Dem jo som en meget retfærdig og dygtig formand og ønsker fremover at samarbejde med Dem for at få gennemført alle de interne reformer.
We know you to be a very fair and experienced President, and we want to continue to work with you in accomplishing internal reform.
DanishHr. formand, jeg vil gerne sige tak til von Wogau, som på dygtig vis har udarbejdet en meget velovervejet betænkning om dette svære spørgsmål.
Mr President, I should like to say thank you to Mr von Wogau who has expertly prepared a very well-considered report on this difficult issue.
DanishDet er ikke lykkedes mig, så enten er jeg ikke et godt parlamentsmedlem, hr. kommissær, eller også er De en dygtig kommissær.
The instruments to put these synergies into practice are called Europol and Eurojust, which we must support with conviction and, in brief, with adequate resources.
DanishEndelig har jeg et eller to spørgsmål til kommissæren, for jeg er ganske sikker på, at De er dygtig til at manøvrere politisk, kommissær Schreyer.
Finally, I have one or two questions for the Commissioner because I am quite sure that you are a wise political manoeuvrer, Commissioner Schreyer.