"ej" English translation

DA

"ej" in English

volume_up
ej {adv.}
EN

DA ej
volume_up
{adverb}

ej (also: ikke)
volume_up
not {adv.}
Gud forbryder sig visselig ej den Almægtige bøjer ej Retten!
Yea, surely God will not do wickedly, neither will the Almighty pervert judgment!
Se Gud agter ej den uskyldige ringe han holder ej fast ved de ondes Hånd.
Behold, God will not cast away a perfect man, neither will he help the evil doers:
Ætiopiens Topas kan ej måle sig med den den opvejes ej med det rene Guld.
The topaz of Ethiopia shall not equal it, neither shall it be valued with pure gold.

Context sentences for "ej" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

DanishEnhver medlemsstat skal kunne bestemme, om den accepterer denne ordning eller ej.
Each Member State is to be able to decide whether to accept this system or not.
DanishVi kan være enige med dem eller ej, men disse principper blev kun besluttet af dem.
We can agree with them or not, but these principles were only decided on by them.
DanishHvad enten det nu objektivt er godt eller ej, vil dette kød altid være inficeret.
Whether it is actually safe or not, that meat is going to be forever tainted.
DanishMan håber på Fred men det bliver ej godt på Lægedoms Tid men se der er Rædsel.
We looked for peace, but no good came; and for a time of health, and behold trouble
DanishLad ej den fortrykte gå bort med Skam lad de arme og fattige prise dit Navn!
O let not the oppressed return ashamed: let the poor and needy praise thy name!
DanishI vores gruppe er der delte meninger om, hvorvidt Tyrkiet bør blive medlem eller ej.
Opinions in our Group differ over whether Turkey should become a member or not.
DanishOg beder om at eders Flugt ikke skal ske om Vinteren ej heller på en Sabbat;
But pray ye that your flight be not in the winter, neither on the sabbath day:
DanishMen det vil være samlet, at det besluttes, om der bør foretages en revision eller ej.
They will all decide together, however, whether or not a revision is necessary.
DanishTilstedeværelse af GMO ' er bør angives, uanset om den er tilsigtet eller ej.
If GMOs are present, whether adventitious or not, that fact should be stated.
DanishOm der skal være skattefordele eller ej er op til de enkelte medlemsstater.
Whether or not there are fiscal advantages is to be decided by the Member States.
DanishJeg tror, den handlede om, hvorvidt man nu skulle arbejde i julen eller ej.
I believe that his novel was also about whether one should work on Christmas Day.
DanishEj heller kan Kommissionen erklære sig enig i omtalen af forvaltningsretterne.
Nor can the Commission agree to adding a reference to administrative courts.
Danishde øvrige bringer Pesten i Graven deres Enker kan ej holde Klage over dem.
Those that remain of him shall be buried in death: and his widows shall not weep.
Danishhan vender ej atter hjem til sit Hus hans Sted får ham aldrig at se igen.
He shall return no more to his house, neither shall his place know him any more.
DanishBudskabet bør være, at der er forskel på, om der gennemføres reformer eller ej.
The message should be that it makes a difference whether you carry out reforms or not.
DanishSpørgsmålet er imidlertid, om disse gasser bør vedtages i denne kurv eller ej.
But the question is whether these gases should be included in this basket now or not.
DanishJeg ved ikke, om jeg skal føle mig beroliget af kommissærens svar eller ej.
I do not know whether to be reassured or otherwise by the Commissioner's response.
Danishnej den fremmede lå ej ude om Natten jeg åbned min Dør for Vandringsmænd.
The stranger did not lodge in the street: but I opened my doors to the traveller.
DanishDronningernes Tal er tresindstyve Medhustruernes firsindstyve på Terner er der ej Tal.
There are threescore queens, and fourscore concubines, and virgins without number.
DanishDernæst kan opdragere jo selv bestemme, om dette instrument skal aktiveres eller ej.
Parents will then be free to decide for themselves whether to use the device or not.