"erindring" English translation

DA

"erindring" in English

DA erindring
volume_up
{en}

erindring (also: hukommelse, minde)
volume_up
memory {noun}
Indrømmelserne fra 3. oktober 2005 står mejslet i vores erindring.
The conciliatoriness of 3 October 2005 is engraved in our memory.
Ifølge min erindring om forretningsordenen bør man også gøre det før afstemningen.
My own memory of the Rules is that you should do it before votes as well.
Med Eurostat-sagen i erindring er det vel at sætte ræven til at vogte gæssene.
With the Eurostat affair fresh in the memory, that is no doubt like setting the fox to keep the geese.
erindring (also: hukommelse, minde)
Min erindring er i hvert fald, at kandidaterne ikke var tilfredse med mindre.
In any case, it is my recollection that the candidates were not satisfied with anything less.
Jeg må for øvrigt sige, at som formand for denne Formandskonference har jeg samme erindring om dette som taleren.
Indeed, I must say, having chaired this Conference of Presidents, that my recollection of events tallies with what has just been said.
Men også i europæiske lande beholder man stadig en negativ erindring om tidligere nyankomne, der kom som soldater, som røvere og som en privilegeret gruppe selvstændige erhvervsdrivende.
But in European countries, too, there are unpleasant recollections of former newcomers who came as soldiers, robbers and privileged groups of businessmen and who put the people at a disadvantage.

Context sentences for "erindring" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

DanishMen vi forstår Deres generelle bekymring og vil have dette i erindring fremover.
However we understand your general concern and will bear it in mind for the future.
DanishMed julestemningen i erindring er det nu Rådets ansvar at gøre disse valg konkrete.
Recalling this Christmas spirit, Council is responsible for making these choices happen.
DanishHan fremkalder en erindring om undertrykkelsen af ytringsfriheden i Sovjet-tiden.
It takes us back to the suppression of the free expression of opinion during the Soviet era.
DanishDet er derfor vores erindring eller min erindring er brolagt med rædsler.
It is a stabilising force and a benchmark for other countries and peoples.
DanishVi må have dette i erindring, for det er ikke rigtig fair over for Den Europæiske Union.
We must bear this in mind as it is not really fair to the European Union.
DanishAfslutningsvis vil jeg gerne bringe et enkelt forhold i erindring med hensyn til EURATOM.
To conclude, I should like to make a historical point regarding Euratom.
DanishDenne magiske erindring om det snarlige årtusindskifte giver mig kvalme.
This ritual invocation of the coming millennium makes my head spin.
DanishKampen, som krævede mange ofre, var med til at bevare forhåbningen om fred i folkets erindring.
I hope that our states, too, will equally successfully join the family of Member States.
DanishDet vil jeg bede Dem have i erindring under Deres egne afstemninger!
I would ask you to take that into account when you yourselves vote!
DanishAktion 4 er " Aktiv europæisk erindring i hele Europa ".
Action 4 is ‘ Active European remembrance throughout Europe’.
DanishDe fleste har sikkert nedbrændingen af kirker og de dermed forbundne begivenheder i Indonesien i frisk erindring.
One of these motives is religion, with Catholics being persecuted in a great many countries.
DanishPå Dødens Kyst og i Rias Baixas og Rias Altas har man disse ulykker i smertelig erindring.
On the Coast of Death and in the Rias Baixas and the Rias Altas, these misfortunes are remembered even more sharply.
DanishVi har skammen over det, der skete i Bosnien i frisk erindring, hvor det amerikanske indgreb blev nødvendigt.
We have before us the shame of what occurred in Bosnia, where American intervention was necessary.
DanishJeg er sikker på, at de har mødet i frisk erindring.
I am quite sure that the meeting is fresh in their minds.
DanishVi har alle de forfærdelige billeder fra Ceuta og Melilla i frisk erindring, som påvirkede os i EU.
How do we expect to achieve the Millennium Development Goals if we cannot even combat poverty on our own doorstep?
DanishVores skuffelser og vores kritik er stadig i frisk erindring.
Our disappointments and our criticisms remain.
DanishDe bør stemme i erindring om den engelske originaltekst.
Please vote bearing in mind the English original.
DanishVi har alle fortsat billederne af det forliste tankskib Erika i erindring og husker, at skibet var indregistreret i Valletta.
No one can forget the images of the wreck of the Erika and the views of its home port, Valetta.
DanishDe vedrører primært aktion 4, aktiv erindring.
They mainly relate to Action 4, active remembrance.
DanishHr. formand, tak, fordi De bringer i erindring, at emnet for den aktuelle debat er hooliganisme.
, Mr President, thank you for reminding us that in fact the title of the item on the agenda that we are examining is hooliganism.