"et ror" English translation

DA

"et ror" in English

et ror
Our team was informed that the translation for "et ror" is missing.

Similar translations for "et ror" in English

et pronoun
English
et numeral
English
rør noun
ror noun
English
ro noun
ro verb
English

Context sentences for "et ror" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

DanishSagen er jo, hr. formand, at vi har sejlet rundt uden roret hav af gode hensigter.
The fact is, Mr President, that we have been lawlessly adrift in a sea of good intentions.
DanishOg de sloge ham på Hovedet med et Rør og spyttede på ham og faldt på Knæ og tilbade ham.
And they smote him on the head with a reed, and did spit upon him, and bowing their knees worshipped him.
DanishDet har uden tvivl betydning, om emissionerne måles gennem et rør eller på en kilometers afstand med et sommerfuglenet.
It does actually make a difference whether we measure emissions from a pipe or in a butterfly net a kilometre away.
DanishOg straks løb en af dem hen og tog en Svamp og fyldte den med Eddike og stak den på et Rør og gav ham at drikke.
And straightway one of them ran, and took a spunge, and filled it with vinegar, and put it on a reed, and gave him to drink.
DanishEt Rør som bevæges hid og did af Vinden?
DanishMen en løb hen og fyldte en Svamp med Eddike og stak den på et Rør og gav ham at drikke og sagde: "Holdt!
And one ran and filled a spunge full of vinegar, and put it on a reed, and gave him to drink, saying, Let alone; let us see whether Elias will come to take him down!
DanishPå grund af den økonomiske interesse er det stadig tilladt, at lastbiler kører gennem ét rør på trafikerede veje med trafik i begge retninger.
These days, tunnel piping is inserted even under flat land consisting of soft, waterlogged peaty soil, as is the case in the Netherlands.
DanishOg der blev givet mig et Rør ligesom en Målestok med de Ord: Stå op og mål Guds Tempel og Alteret og dem som tilbede deri.
And there was given me a reed like unto a rod: and the angel stood, saying, Rise, and measure the temple of God, and the altar, and them that worship therein.
DanishSe også Skibene endskønt de ere så store og drives af stærke Vinde drejes med et såre lidet Ror hvorhen Styrmandens Hu står.
Behold also the ships, which though they be so great, and are driven of fierce winds, yet are they turned about with a very small helm, whithersoever the governor listeth.