"få" English translation

DA

"få" in English

volume_up
{adj.}
EN
volume_up
{pron.}
EN

DA
volume_up
{adjective}

volume_up
few {adj.}
Det er vanskeligt at fat i oplysninger, og kun udvalgte har adgang til dem.
Information is difficult to obtain and only the wellconnected few can get hold of it.
Der er kun uger, eller endog dage til valget i Italien.
We are but a few weeks, or even a few days, away from Italian national elections.
Og så er der nogle - meget - som er tilmeldt EMAS-ordningen.
A few - a very few - are registered with the EMAS scheme.

Context sentences for "få" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

DanishDanmark vil uden tvivl glæde af en succesfuld start på ØMU ' ens tredje fase.
Denmark will no doubt benefit from a successful start to the third stage of EMU.
DanishSpanien står til at særlig gavn af aftalen om at lukke op for regionalstøtte.
Spain stands to benefit particularly from the agreement to open up regional aid.
DanishDet handler om at forbrugerne til at kigge efter og vælge miljømærkede varer.
It is about getting the consumer to look for and to choose eco-labelled products.
DanishJeg er overbevist om, at det vil Europas befolkning til at bryde ud i jubel.
I am sure this will bring the citizens of Europe cheering out on to the streets.
DanishCunhas forslag forekommer mig dog at være nærmest umuligt at gennemført.
The proposal from Mr Cunha, however, will be almost impossible to carry through.
DanishI anden halvdel af dette år vil det ikke være lettere at løst disse spørgsmål.
In the second half of this year it will not be any easier to resolve the issues.
DanishNøglen er naturligvis at løst det vanskelige problem, som Mellemøsten udgør.
The key, of course, is resolution to the intractable problem of the Middle East.
DanishPolitiets effektivitet drejer sig ikke kun om at fat i folk og bure dem inde.
Police efficiency is not just to do with grabbing guys and putting them inside.
DanishJeg ser frem til at yderligere direktiver, som måske kan starte med handicap.
I look forward to seeing further directives, perhaps starting with disability.
DanishVi vil søge at gennemført en afstemning ved navneopråb om denne sag i morgen.
We will be looking for a roll-call vote on this aspect of the report tomorrow.
DanishÆrligt talt kan jeg ikke øje på de fremskridt, som Rådets repræsentant omtalte.
Frankly, I cannot see what progress the Council representative was referring to.
DanishDet virkelige spørgsmål er: Ønsker vi regler for de eller regler for de mange?
Lastly, what we are moving to is a discussion between Parliament and the Council.
DanishUden et stærkere lederskab fra EU hverken kan eller vil vi en endelig aftale.
Without stronger leadership from the EU, there can and will be no final agreement.
DanishHr. kommissær, kære kolleger, der er situationer, der kan én til at fortvivle.
Commissioner, ladies and gentlemen, there are situations where one can lose hope.
DanishAf endnu større betydning på længere sigt er det at BSE udryddet fuldstændigt.
Of even greater importance in the longer term is the complete eradication of BSE.
DanishHoldet er Europa, og vi har brug for at forene alle kræfterne for at succes.
The team is Europe, and we all need to combine our efforts in order to succeed.
DanishMåske kan vi Rådet og Kommissionen til at overveje deres fejltagelser igen.
Perhaps we can stir Council and the Commission to return from their digressions.
DanishBenyt også hvidbogen til at gennemført strenge bestemmelser i medlemsstaterne.
You should also use the White Paper to enforce strict rules in the Member States.
DanishOg jeg håber, at vi til september vil nye bevillinger til disse budgetposter.
I hope that in September new appropriations will be provided for these lines.
DanishVi har endog tænkt på at en katastrofeberedskabs- eller naturkatastrofefond.
We even thought of having a disaster preparedness or natural catastrophe fund.