"forud" English translation

DA

"forud" in English

DA forud
volume_up
{adverb}

forud (also: forinden, hellere, inden, tidligere)
volume_up
before {adv.}
Mands Hovmod går forud for Fald Ydmyghed forud for Ære.
Before destruction the heart of man is haughty, and before honour is humility.
Hovmod går forud for Fald Overmod forud for Snublen.
Pride goeth before destruction, and an haughty spirit before a fall.
Nogle Menneskers Synder ere åbenbare og gå forud til Dom; men for nogle følge de også bagefter.
Some men's sins are open beforehand, going before to judgment; and some men they follow after.
forud
volume_up
prior {adv.}
I dag kan vi desværre bekræfte vores bange anelser forud for Rådet i Barcelona.
Sadly, the fears we had prior to the Barcelona Council can now be confirmed.
Forud for et møde i Det Europæiske Råd kan vi blot give udtryk for vores ønsker.
Prior to a European Council meeting, all we can do is to formulate wishes.
Forud for EØF ' s fødsel i 1957 var Europa plaget af had og splittelse.
Prior to the birth of the EEC in 1957, Europe was bedevilled by hatred and division.

Context sentences for "forud" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

DanishVores version af socialt partnerskab er på mange måder forud for den sociale dialog.
Our version of social partnership is in many ways ahead of the social dialogue.
DanishNår der er enstemmighed, går Rådets holdning forud for Kommissionens holdning.
In such cases, the Council's position takes precedence over the Commission's.
DanishHelbredsmæssige årsager må i dette tilfælde gå forud for de økonomiske overvejelser.
In this case health reasons should take priority over economic considerations.
DanishFor et år siden fremlagde Kommissionen et udmærket dokument forud for Lissabon.
A year ago the Commission submitted an excellent document ahead of Lisbon.
DanishDet kan man koble sammen med amnesti, eller man kan lade det komme forud for amnesti.
That may be linked with an amnesty, or their release may precede the amnesty.
DanishVi støtter de principper, der er gået forud for etableringen af Samhørighedsfonden.
We support the principles that underpin the creation of the Cohesion Fund.
DanishDet er dog den optimale løsning forud for enhver militæraktion i Golfen.
That is, however, the optimum option ahead of any military engagement in the Gulf.
DanishHr. formand, overalt i verden går humanitære aktiviteter forud for udviklingsstøtte.
Mr President, throughout the world, development aid is giving way to humanitarian aid.
DanishSituationen er således, at de militære erobringer går forud for de politiske.
The fact of the matter is that the military conquests have preceded the political ones.
DanishDer var lange og komplekse diskussioner i WTO forud for afgørelsen den 30. august.
The discussions in the WTO leading up to the decision of 30 August were long and complex.
DanishSom altid går der en række prøvelser og behov forud for den europæiske opbygning.
As always, European integration is proceeding by a series of tests and necessary measures.
DanishDer er her tale om en europæisk forfatningskultur, især forud for udvidelsen.
I am speaking here of a European official culture, especially on the eve of enlargement.
Danishfor at vi skulde være til Pris for hans Herlighed vi som forud havde håbet på Kristus
That we should be to the praise of his glory, who first trusted in Christ.
DanishDe udgør en væsentlig bestanddel af den styrkede strategi forud for tiltrædelsen.
They are a crucial element of the reinforced pre-accession strategy.
DanishHun gjorde hvad hun kunde; hun salvede forud mit Legeme til Begravelsen.
She hath done what she could: she is come aforehand to anoint my body to the burying.
DanishForud for dette havde vi haft betænkningen af De Gucht, som vi alle bør hædre.
It was preceded by the report of Mr De Gucht, which each of us should hold in great respect.
DanishInstitutionsreformerne bør derfor så vidt muligt gå forud for det tættere samarbejde.
Therefore, whenever possible, institutional reforms must prevail over closer cooperation.
DanishOlie- og naturgasinteresser går åbenbart forud for alt andet i Paris.
– B5-0450/ 03 tabled by John Bowis and others, on behalf of the PPE-DE Group;
DanishVi står med et usædvanligt problem i aften, idet vi er langt forud for tidsplanen.
We have an unusual problem this evening in that we are running very much ahead of ourselves.
DanishDesværre går økonomiske interesser meget ofte forud for menneskerettighedsinteresser.
All too often, unfortunately, economic interests take precedence over human rights issues.