"gå an" English translation

DA

"gå an" in English

EN
DA

gå an {verb}

volume_up
This really will not do.
Det er det, hele debatten handler om, og det vil ikke an at benægte, hvad der står klart for alle.
That is what the whole debate is about and it would not do to deny what is clear to every one.
Ministerrådet er et af de få organer i verden, som ikke gør dette, og det kan da virkelig ikke længere an.
The Council of Ministers is one of the few bodies in the world that does not do that, and that is really no longer acceptable.

Similar translations for "gå an" in English

verb
ane verb
English

Context sentences for "gå an" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

DanishDet kan heller ikke an som et led i et samlet miljøpolitisk ansvar.
This cannot happen within the context of collective environmental responsibility.
DanishOg alt dette til gavn for Tyrkiet - det kan endda an - men til gavn for Californien!
And if that is making profits for Turkey, then fair enough, but making profits for California!
DanishNår jeg ser på, hvordan det hele går, må jeg sige, at det kan an.
Looking at the whole thing, I am bound to say that this should work.
DanishDet kan da ikke an, at en lille del af en enkelt erhvervsgruppe får en undtagelsesordning.
It is surely not acceptable that a small element in a single profession should get some sort of derogation.
DanishDet kan ikke an, at det fortsat skal være det langsomste led i kæden, som bestemmer den videre køreplan.
There can be no question of continuing to allow the slowest link in the chain to set the pace.
DanishDet er ti gange dramaet i Vilvoorde, og de nederlandske myndigheder siger: Det kan ikke an.
It is ten times worse than the crisis at Vilvoorde, which the Dutch Government is simply refusing to accept.
DanishDet kan ikke an, at man forholder forbrugerne oplysninger om, hvad der indeholder genetisk modificerede organismer.
We cannot conceal from consumers the fact that genetically-modified organisms are everywhere.
DanishSet i lyset af diskussionerne her i Parlamentet om klimakatastrofer og vandforurening kan det egentlig ikke an.
In the light of the discussion in the House on climatic disasters and water pollution, this must not be the case.
DanishJeg ville endog udelukke alle borgmestre fra et europamandat, men det kan an også i den foreliggende form.
I would even like to see all mayors excluded from the European mandate, but the proposals as they stand are still acceptable.
DanishDet kan f.eks. ikke an, at atomkraftværket Ignalina i Litauen fortsat er i drift, uden at det bliver bygget om.
To take an example, the continued operation of the as yet unmodified atomic power station at Ignalina in Lithuania is not acceptable.
DanishDet kan ikke an, at vi forringer vores position i forhold til Rådet ved kun at besætte dette udvalg fra sag til sag.
It is not acceptable that we diminish our importance in relation to the Council by using this committee only in individual cases.
DanishDet kan heller ikke an, at den nye Kommission, som jeg ser det, fortsætter med at gemme sig bag den gamle forhalingstaktik.
Nor can there be any question of the new Commission continuing to hide behind what to me look very like the old delaying tactics.
DanishDet kan vel ikke an, at der her laves europæiske love, uden at Europa-Parlamentet er involveret formelt bare på en eller anden måde.
Surely it is unacceptable for European laws to be made in this area without the European Parliament having any kind of formal involvement in this.
DanishDet kan navnlig heller ikke an, at vi på lufttrafikområdet stadig er afhængige af GLONASS og GPS, som er et russisk og et amerikansk militærsystem.
We can no longer tolerate an air-traffic system which sees us dependent on GLONASS and GPS - the Russian and American military systems.
DanishEuropa har ansvar for borgerne og skal således beskæftige sig med, hvad der kan an i sporten, bevare den og forsøge at løse de problemer, der opstår.
Europe is responsible for its people and must therefore look after and preserve what is good in sport and try to solve the problems which arise.
DanishJeg vil gerne sige til Dem, at det ikke kan an, at vi afgør spørgsmålet om retsgrundlag og minibudgetter, som er et ømtåleligt område, på ngo ' ernes bekostning!
It is out of the question for us to take this issue of mini-budgets and legal bases, and fight it out at the expense of the NGOs in this sensitive area.
DanishDet kan ikke an, at Europa-Parlamentet, som i henhold til traktaten har initiativretten til valglovgivning, ikke har medbestemmelse ved endelige beslutninger.
According to the treaties, Parliament has the right of initiating electoral legislation, and it is not acceptable that it no longer has a part in reaching final decisions.