"gang" English translation

DA

"gang" in English

EN

"gang" in Danish

DA

DA gang
volume_up
{en}

1. general

gang (also: march)
volume_up
march {noun}
Jeg vil gerne endnu en gang gentage disse prioriteringer, som vi vedtog i marts.
I would like to reiterate those priorities we decided on in March.
Den 11. marts 1999 var sidste gang, at Parlamentet gjorde det.
Parliament did this for the last time on 11 March 1999.
Til marts mødes Den Parlamentariske Forsamling for Euro-Middelhavs-partnerskabet for anden gang i Kairo.
In March, the Euro-Mediterranean Parliamentary Assembly will meet for the second time in Cairo.
gang (also: gangart, gangsti, gåtur, tur)
volume_up
walk {noun}
Jeg tror, at nogle parlamentsmedlemmers usikre gang er en hyldest til den whisky, De har serveret.
The unsteady walks of some of the Members of Parliament are I think a tribute to the whisky that you have been serving up.
Denne vejledning vil føre dig gennem de trin, der skal til for at komme i gang med en fungerende AdSense til games-enhed.
This guide will walk you through the steps required to get up and running with a working AdSense for games unit.
Den anden del af min betænkning fokuserer på at fremme cykling og gang under overholdelse af subsidiaritetsprincipperne.
The other part of my report focuses on promoting cycling and walking within the bounds of subsidiarity.
gang (also: spadseren)
Den anden del af min betænkning fokuserer på at fremme cykling og gang under overholdelse af subsidiaritetsprincipperne.
The other part of my report focuses on promoting cycling and walking within the bounds of subsidiarity.
Jeg ville ønske, at alle, der er hånlige over for det at stemme og over for repræsentativt demokrati, kunne se sådanne køer bare en enkelt gang.
In Zimbabwe that could mean not only taking risks but also walking for miles to a polling station and queuing for hours.
Det andet spørgsmål, jeg fokuserede på, var inden for subsidiaritetsprincippet at fremme cykling og gang inden for EU-transportpolitikken.
The second issue I focussed on was the promotion within the bounds of subsidiarity of cycling and walking within EU transport policy.
gang (also: korridor)
På den anden side beklager jeg, at en del af højrefløjen endnu en gang lader hånt om de intentioner, den så ofte har proklameret... på gangene.
I am equally sorry to find some on the right again showing disdain for convictions so often proclaimed... in the corridors.
Stil Deres spørgsmål skriftligt, ræk hånden i vejret i begyndelsen, hurtigt og i god parlamentarisk stil, eller brug gangen, når rådsformanden forlader salen.
Put questions in writing, raise your hand at the beginning, quickly and with the reflexes of a parliamentarian, or use the corridor when the President-in-Office of the Council leaves.
Fru Lulling, senere, når mødet er færdigt, må De gerne ude på gangen fortælle mig, hvor meget vin De drikker dagligt, hvilket mærke og især hvad den koster, inklusive skatter og afgifter.
After the sitting, when I see you in the corridor, I will have to ask you to tell me how much wine you drink each day, what kind of wine you drink, and in particular how much it costs, including tax.
gang (also: kirkegulv)
volume_up
aisle {noun}
Vi medlemmer er naturligvis også meget udisciplinerede, snakker sammen i gangen, bliver stående lige foran udgangene og taler sammen.
We Members of Parliament are also, by nature, very undisciplined and chat in the aisle, or stand right in front of the exits and talk to each other.
gang (also: gangart)
volume_up
gait {noun}
gang (also: entré)

2. ""Jeg har set det én gang før""

gang (also: afsoningstid, tid, tidspunkt)
volume_up
time {noun}
Santer kan fortælle Dem, at vi gangganggang taler om beskæftigelse her.
Mr Santer will tell you that time after time after time, we talk here about employment.
Ganggang formuleres der gode hensigter, men der sker faktisk intet.
Time and time again, good intentions are formulated but nothing is implemented.
Denne gang er det sagen Abu-Jamal, og denne gang er det i delstaten Florida.
This time it is the Mumia Abu-Jamal case, and this time it is in the State of Florida.

Synonyms (English) for "gang":

gang

Context sentences for "gang" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

DanishVi må sørge for, at Fødevaremyndigheden kan komme i gang i starten af det nye år.
We must ensure that the Food Authority is operational at the start of next year.
DanishTil slut vil jeg endnu en gang i Europa-Parlamentet strengt fordømme sexturismen.
To conclude, let me once again protest strongly in this House about sex tourism.
DanishHr. formand, fru parlamentsmedlem, lad mig tage stilling til sagen endnu en gang.
Mr President, Mrs González Álvarez, allow me to state my view on this once more.
DanishJeg vil gerne endnu en gang påpege, at det, som stod i brevet, stadig er gældende.
I should just like to point out once again that the joint text still holds good.
DanishDet ville ikke en gang lykkes for en, der er vant til at omgås fundamentalister.
Not even someone familiar with dealing with fundamentalists could manage that.
DanishDen Europæiske Union understreger endnu en gang sit afgjorte nej til dødsstraf.
The European Union once again emphasises its firm rejection of the death penalty.
DanishDerfor er jeg glad for, at der her endnu en gang bliver mindet om det vigtige.
This is why I am pleased that the main points are once again being set out here.
DanishDette væsentlige punkt viser alene, at disse forslag er en gang politisk sludder.
That crucial point alone demonstrates that these proposals are a political fudge.
DanishVi får således at vide, at der vil blive sat fornyet gang i Lissabon-strategien.
We are also being told that the Lisbon strategy is going to have new momentum.
DanishDesværre lægger Kommissionen ganggang hindringer i vejen for denne kontrol.
It is unfortunate that the Commission is forever putting spanners in the works.
DanishDette er den sidste runde i krigen mellem revisorerne, men den er stadig i gang.
This is the final round of the war of accountants, but it is in fact still on.
DanishDer henvises i øvrigt senere i betænkningen endnu en gang til denne definition.
In fact, reference to this definition is also made further down in that report.
DanishDerfor er vi nødt til at endnu en gang at fokusere på debatten om en forfatning.
As a result, the debate on the constitution is thrust centre stage once again.
DanishAltså bekæmpe ilden om vinteren og ikke om sommeren, når den allerede er i gang.
Fight the fire in the winter and not in the summer, when it is already raging.
DanishMen da Jakob hørte at der var Korn i Ægypten sendte han vore Fædre ud første Gang.
But when Jacob heard that there was corn in Egypt, he sent out our fathers first.
DanishPå det tidspunkt får Parlamentet lejlighed til at tage spørgsmålet op en gang til.
This will also provide Parliament with another opportunity for raising the issue.
DanishEndnu en gang om koncentrationen af støtten om de dårligst stillede regioner.
Let me return now to the concentration of aid on the most disadvantaged regions.
Danish1998 var året, hvor vi for første gang engagerede os aktivt i Europas forsvar.
1998 was the year in which we first engaged with the reality of Europe's defence.
DanishNu er skaden dog sket, og så klemmer Rådet os selvfølgelig fast endnu en gang.
But the damage has been done and clearly, yet again, the Council has us cornered.
DanishJeg beklager, at vi er i gang med afstemningen, men det er sådan, sagerne står.
I am sorry that we are in the process of taking a vote, but this is the situation.