"give ud" English translation

DA

"give ud" in English

DA give ud
volume_up
{verb}

give ud
De penge, de sparer, kan de så give ud på andre tjenesteydelser eller produkter, så kineserne øger altså i virkeligheden vores købekraft uforholdsmæssigt meget.
The money they save can then be spent on other services or products, so the Chinese are actually increasing our purchasing power disproportionately.
give ud (also: udbetale)

Similar translations for "give ud" in English

give verb
ud adverb
English
ud verb
English

Context sentences for "give ud" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

DanishNår det gælder at være enkel og indbydende, vil jeg give den karakteren 2 ud af 10.
In terms of simplicity and colourfulness, I give this a mark of 2 out of 10.
DanishEgentlig slet ingenting, bortset fra at det er forbundet med at give penge ud.
Nothing, actually, except that expenditure of money is associated with it.
DanishVi ved, at vi ikke skaber nye arbejdspladser blot ved at give penge ud.
We know we cannot create new jobs through spending alone.
DanishLad os gå ud og give forbrugerne europæisk kvalitetsoksekød.
Let us go out and sell good-quality European beef to the consumer.
DanishVi må gøre det attraktivt igen og give landmændene tilliden tilbage ud over at give dem nye ressourcer.
We must make mountain farming attractive again, give the farmers confidence, and give them resources.
DanishSå må vi da give et andet tilbud, ud over fuldt medlemskab, i hvert fald for en vis periode.
   – Mr President, Commissioner, Mr President-in-Office, there are two points that we need to take into account here.
DanishI sætningen " skal give eksperterne al nødvendig hjælp " er ordet " give " faldet ud.
In the phrase meaning,'shall provide the experts with all the assistance necessary ', the word for 'provide ' has disappeared.
DanishHan lader Skyer stige op fra Jordens Ende får Lynene til at give Regn sender Stormen ud fra sine Forrådskamre;
He spake unto them in the cloudy pillar: they kept his testimonies, and the ordinance that he gave them.
DanishFormandskabet kan ikke give tilsagn, der går ud over dem.
It cannot give any undertakings beyond that.
DanishTil sidst er valgfritagelserne, som medlemsstaterne kan fortsætte med at give, helt irrationelle ud fra en miljømæssig synsvinkel.
Finally, the optional exemptions which the Member States can still apply are totally irrational in environmental terms.
DanishHvis jeg ud over dette emne skulle give kommissæren karakter for hendes indsats under Rådets møde, ville jeg give hende 6 ud af 10.
Apart from that issue, if I were giving the Commissioner a mark for her endeavours at the Council meeting I would give her 6 out of 10.
DanishDet var de ekstraoplysninger, jeg ville give Dem ud over den meddelelse, som jeg offentliggjorde i samarbejde med Kommissionen den 2. februar 2001.
These are the details that I wanted to give you in addition to the Commission press release that I issued on 2 February 2001.
DanishDet er tåbeligt at give millioner af euro ud på at støtte europæisk kul, som er tre, fem, ja 10 gange dyrere, når verdensmarkedet er gennemsigtigt.
It is ridiculous to give millions of euros to subsidise European coal, which is three, five, ten times more expensive, as long as the world market is liquid.
DanishDe penge, de sparer, kan de så give ud på andre tjenesteydelser eller produkter, så kineserne øger altså i virkeligheden vores købekraft uforholdsmæssigt meget.
The money they save can then be spent on other services or products, so the Chinese are actually increasing our purchasing power disproportionately.
DanishDe nye programmer vil, når de er fuldt ud fastlagt, give enkeltpersoner mulighed for at drage større fordel af et ægte fælles europæisk område for mobilitet.
As you know, the proposal on education and the new generation of programmes in the field of lifelong learning, youth and culture were adopted in 2004 for the period 2007-2013.
DanishI stedet skal vi bruge de offentlige midler til at give dem, der dropper ud, en god fremtid, hvilket samtidig også forbedrer mulighederne for de øvrige skibsejere.
Instead, we want to use public funds to help give those leaving the sector a positive future, which will also improve opportunities for the vessel owners who remain in the sector.
DanishHr. formand, det er netop min pointe: Det bør ikke give sig ud for at være et officielt tidsskrift og bør ikke bære denne titel eller foregive at repræsentere Parlamentets holdninger.
Mr President, that is my point: it should not purport to be an official magazine and should not carry the masthead or purport to represent the views of this House.
DanishBankens store erfaring med infrastrukturprojekter og dermed dens evne til at yde ekspertbistand kan og bør give merværdi ud over de økonomiske fordele ved lånene.
The bank’ s long experience of infrastructure projects, and therefore its ability to offer expert advice, can and should add value above and beyond the financial advantages conferred by its loans.
DanishBeskyttelsen af den menneskelige sundhed er også et forskningsmål, som det lønner sig at give penge ud til, hvis der ikke er noget firma, som vil gøre det på kort sigt.
The protection of people ’ s health is a research objective too, one that it is worth pushing, one on which it is worth spending money if there are no firms willing to do it in the short term.
DanishHvis vi giver penge ud via agenturet - fru Stenzel mente, vi skulle give færre ud, hvilket er rigtigt - skal vi vide, at den økonomiske situation stadig er meget, meget trist.
If we are to use the Agency to disburse funds - Mrs Stenzel thinks the amount should decrease, and she is right - we have to be aware that the economic situation continues to be very, very bleak.