"grundig" English translation

DA

"grundig" in English

DA

grundig {adjective}

volume_up
grundig (also: omhyggelig)
Virkningen af det industrielle fiskeri trænger også til en grundig undersøgelse.
The impact of industrial fisheries also requires a thorough investigation.
Ligeledes takker jeg kommissæren for en meget grundig fremstilling.
Similarly I would like to thank the Commissioner for a very thorough presentation.
Det er nødvendigt med en grundig evaluering af lånenes reelle virkning.
A thorough evaluation needs to be made of the actual impact of the loans.

Context sentences for "grundig" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content.

DanishDet er en grundig og tankevækkende betænkning, hvor vigtige spørgsmål tages op.
It is a thorough and thought-provoking report which raises important questions.
DanishDer har også her i dag været en meget grundig debat om EU ' s eksterne opgaver.
There has also, here today, been a very thorough debate on the EU's external tasks.
DanishJeg lykønsker alle tre ordførere med en grundig udarbejdelse af betænkningerne.
I would like to congratulate all three rapporteurs for drawing up thorough reports.
DanishDet er derfor af stor betydning, at EU udarbejder en grundig analyse og strategi.
This is why it is also important that the EU produce a basic analysis and strategy.
DanishVi ved, at der skal være en grundig gennemgang af hele lovgivningen næste år.
We know that there is to be a major review of all of the legislation next year.
DanishVirkningen af det industrielle fiskeri trænger også til en grundig undersøgelse.
The impact of industrial fisheries also requires a thorough investigation.
DanishFor det sjette bør der jævnligt foretages en grundig evaluering af programmerne.
Six, to carry out proper evaluation of the programmes on a regular basis.
DanishJeg savner desuden en grundig udarbejdelse af det, som man egentlig vil gøre.
I have also failed to find a clear list of what we actually want to achieve.
DanishDe er vigtige, men kan ikke træde i stedet for en grundig teknisk kontrol.
Important as they are, they are no substitute for thorough technical controls.
DanishDer vil således være et tidsrum på to og en halv måned til en grundig debat.
This means we shall have two-and-a-half months in which to conduct an in-depth debate.
DanishMen en sådan reform kan kun forsvares på grundlag af en grundig analyse.
Such a reform can, however, only be justified on the basis of a detailed analysis.
DanishDet vil være starten på en grundig diskussion, som vil fortsætte i løbet af 1997.
This will mark the beginning of a wide-ranging debate that will continue throughout 1997.
DanishMed PES som basisprodukt foretages der en grundig ekstraktion og raffinering.
Taking PES as the base product, there is a careful process of extraction and refinement.
DanishJeg vil gerne lykønske fru Prets med en grundig og omhyggelig betænkning.
I wish to congratulate Mrs Prets on a thorough and carefully set out report.
DanishKommissionens meddelelse vil være baseret på en grundig vurdering af denne indvirkning.
The Commission's communication will be based on an in-depth assessment of this impact.
DanishFru Fraga Estévez, jeg lover, at denne gennemgang, bliver så grundig som mulig.
Mrs Fraga Estévez, I will undertake to ensure that this is checked as carefully as possible.
DanishImidlertid forudsætter anvendelsen af harmoniserede straffeprocedurer en grundig undersøgelse.
However, the use of uniform penalty procedures will require careful examination.
DanishPvc som materiale skal underkastes en grundig evaluering med hensyn til hele sin livscyklus.
PVC as a material needs to undergo a thorough assessment of its entire life-cycle.
DanishLigeledes takker jeg kommissæren for en meget grundig fremstilling.
Similarly I would like to thank the Commissioner for a very thorough presentation.
DanishDet er nødvendigt med en grundig evaluering af lånenes reelle virkning.
A thorough evaluation needs to be made of the actual impact of the loans.