"grundigt" English translation

DA

"grundigt" in English

DA

grundigt {adverb}

volume_up
grundigt (also: omhyggeligt)
Ordføreren har egentlig belyst de vigtigste ændringsforslag meget grundigt.
The rapporteur has elucidated the most important amendments very thoroughly.
Det er kun rimeligt at sige, at vi har undersøgt sagen grundigt og omhyggeligt.
It is fair to say that we have investigated this case thoroughly and carefully.
Den bliver forberedt så grundigt, som det overhovedet er muligt.
It will be prepared as thoroughly as is humanly possible.

Context sentences for "grundigt" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content.

DanishDet er kun rimeligt at sige, at vi har undersøgt sagen grundigt og omhyggeligt.
It is fair to say that we have investigated this case thoroughly and carefully.
DanishOgså den del havde vi lejlighed til at diskutere ganske grundigt på samme møde.
We also had the opportunity to discuss that part in depth at the same meeting.
DanishMed hensyn til ejendomspolitikken må vi undersøge alle løsningsmuligheder grundigt.
In relation to buildings policy, we must carefully examine all available options.
DanishFødevarer, der kan indeholde visse giftstoffer, kontrolleres f.eks. meget grundigt.
For example, food that may contain certain toxins will be checked intensively.
DanishVi overlevede, og ved grundigt arbejde er det lykkedes os at genoprette markedet.
We got through it and with careful construction we brought our market back.
DanishJeg vil gerne opfordre medlemmerne til endnu en gang at se grundigt på punkt 1.
I would like to call on my fellow Member to have another careful look at paragraph 1.
DanishDe er alle blevet en smule udvandet, og ingen af dem er vurderet grundigt.
They are all presented at some length, but none of them is examined in any depth.
DanishDet skal vi tænke nærmere over, argumenterne for og imod skal undersøges grundigt.
We need to give this some more thought and weigh up the pros and cons very carefully.
DanishAlle disse overvejelser er blevet taget grundigt op i Khanbhai-betænkningen.
All these concerns have been largely incorporated into Mr Khanbhai's report.
DanishHvordan kan man dog udvide en sådan ordning, før den er blevet grundigt reformeret?
How then is it possible to extend such a system before it has been properly reformed?
DanishDet er desværre alt for sandt, men nu skal der gribes sikkert og grundigt ind.
Unfortunately this is all too true, but we must guard this stable door effectively now.
DanishDe er blevet grundigt diskuteret i alle de politiske grupper og forskellige udvalg.
They have been fully debated inside all the political groups and different committees.
DanishJeg vil forsikre Parlamentet om, at vi nok skal undersøge alle dets forslag grundigt.
Parliament may be assured that we shall examine all its proposals carefully.
DanishOrdføreren har egentlig belyst de vigtigste ændringsforslag meget grundigt.
The rapporteur has elucidated the most important amendments very thoroughly.
DanishDet bør overvejes grundigt, om EU skal stille med sin egen fredsbevarende styrke.
Should the European Union be involved with its own peacekeeping troops?
DanishMen jeg er overbevist om, at Budgetkontroludvalget vil undersøge metoden grundigt.
But I am sure that the Committee on Budgetary Control will examine the method carefully.
DanishFru de Palacio, kære kolleger fra Kommissionen, jeg har læst arbejdsprogrammet grundigt.
Mrs de Palacio, Commissioners, I have read the work programme very carefully.
DanishForhandlingerne gik fint, og vores bosniske partnere havde forberedt sig grundigt.
The first real negotiating round took place at the end of January 2006.
DanishOg hvis De læser beretningen grundigt, vil De se, at der står " foreløbig lineær«.
And if you read the report carefully, you will see that it says " provisionally linear '.
DanishAlt dette er ved at blive grundigt undersøgt, analyseret og uddybet.
All these points are currently the subject of in-depth examination and analysis.