"høre" English translation

DA

"høre" in English

DA høre
volume_up
[hører|hørte] {verb}

Bedre at høre på Vismands Skænd end at høre på Tåbers Sang.
It is better to hear the rebuke of the wise, than for a man to hear the song of fools.
Det var interessant at høre om det interinstitutionelle ansættelseskontor.
It was interesting to hear about the inter-institutional recruitment office.
Jeg vil gerne høre Deres praktiske anbefalinger ved formandskabets afslutning.
I would like to hear your practical recommendations at the end of the Presidency.
høre (also: undersøge)
Endelig er jeg glad for at høre, at Kommissionen i går godkendte en forordning om salgsfremme.
Finally, I am delighted to find out that the Commission adopted a regulation on sales stimulation yesterday.
Jeg vil gerne høre, om kommissær Verheugen mener, at der er gode muligheder for en succesrig indsats i FN i juli.
I would be interested to find out from Commissioner Verheugen how he rates our chance of success in July.
Jeg var overrasket over at høre mine kristelige demokratiske kolleger sige, at svangerskab er et rent kvindeligt anliggende.
I was astonished to find out from my Christian-Democratic counterparts that pregnancy is a purely female issue.
høre (also: afhøre)
Det forfærder mig at høre, at 10 medlemsstater endnu ikke har gennemført den.
I am horrified to learn that ten Member States have not yet implemented that.
Jeg beklager meget at høre om de tragiske omstændigheder i forbindelse med det ærede medlems vælger.
I am very sorry to learn of the tragic circumstances of the honourable Member's constituent.
For det første: Jeg kan virkelig ikke længere holde ud at høre på det.
First of all, I am fed up with hearing that we should learn lessons.
Journalisten Anna Politkovskaya fortalte os det, man ikke ønsker at se eller høre.
The journalist Anna Politkovskaya told us what you did not wish to see or hear.
Vi vil ikke høre, at det er generelle kriterier.
We do not want to be told that they are general criteria.
De ønsker også at høre deres egne historier fortalt på deres egen måde på deres egne nationale kanaler.
They also want to hear their own stories told in their own way on their own national channels.

Context sentences for "høre" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

DanishJeg glæder mig til at høre, hvor De mener, at Europa bør bruge energien i 2007.
I look forward to your views on where Europe should devote its energies in 2007.
DanishTjenesteydelser af almen interesse styrker borgernes følelse af at høre til EU.
Services of general interest reinforce citizens ' feeling of belonging to Europe.
DanishMen på den anden side venter Europas borgere på at høre, hvilken holdning vi har.
On the other hand, however, the people of Europe are waiting to see what we think.
DanishVi vil gerne have, at befolkningen har mulighed for at høre, hvad der foregår her.
We like the general public to have the chance to listen to what takes place here.
DanishJeg var glad for at høre, at Kommissionen talte om et europæisk retsgrundlag.
I welcomed the Commission's remarks regarding a European legislative framework.
DanishHan er syg, men det vil sikkert glæde Dem at høre, at han snart er på benene igen.
He is ill in bed, but, you will be glad to know, he will be with us again shortly.
DanishMen De vil sikkert høre det væsentlige i denne forbindelse fra mine medordførere.
But I am sure my co-rapporteurs will be saying the necessary on the subject.
DanishLad Parlamentet nu endelig hæve stemmen, således at hele verden kan høre det.
Let this House at last raise its voice so that it can be heard by the whole world.
DanishVi går ud fra - jeg citerer igen - " at Guantánamo snart vil høre fortiden til ".
We assume – and I quote again – ‘ that Guantánamo will soon be a thing of the past’.
DanishDerfor er jeg lidt forbavset over den argumentation, som vi får at høre her.
I am therefore a little surprised by the argument which we are listening to here.
DanishMen når I høre Kristus til da ere I jo Abrahams Sæd Arvinger ifølge Forjættelse.
And if ye be Christ's, then are ye Abraham's seed, and heirs according to the promise.
DanishVi bør høre på formandskabet og Kommissionen og så have denne forhandling.
We should listen to the presidency and to the Commission and then have a debate.
DanishJeg vil derfor høre Parlamentet om, hvorvidt vi skal anvende elektronisk afstemning.
Therefore I put to the vote whether we should proceed with an electronic vote.
DanishJeg er meget interesseret i at høre Kommissionens synspunkter i den henseende.
I would be very interested in the Commission's perspective on that particular point.
DanishJeg vil gerne høre, om Kommissionen og Rådet også har til hensigt at gøre dette.
I look forward to hearing whether the Commission and the Council do intend to do this.
DanishOg hvis myndigheden ved det, er det helt unødvendigt at høre offentligheden.
And if this is already known, then hearing the public is a pointless exercise.
DanishMen det lader til, at Tjetjenien ikke skal høre ind under Kaukasus-staterne.
But it seems that within the Caucasus, this does not apply in the case of Chechnya.
DanishDer er tale om at høre standen om disse meget tekniske og ømtålelige problemer.
It is a matter of consulting the experts on these very technical and sensitive issues.
DanishSkal alle indbyggere på denne planet høre under denne domstols myndighed?
Will all the inhabitants of the planet fall under the jurisdiction of the court?
DanishJeg vil gerne høre fra Kommissionen, hvornår vi kan forvente denne vurdering.
I should like to know from the Commission when we can expect the evaluation.