"have" English translation

DA

"have" in English

EN

"to have" in Danish

DA have
volume_up
{en}

have (also: anlæg, park)
volume_up
garden {noun}
Min Søster min Brud er en lukket Have en lukket Kilde et Væld under Segl.
A garden inclosed is my sister, my spouse; a spring shut up, a fountain sealed.
Han kan højst have invaderet haven foran sit hjem!
The most he could have done was invade his back garden!
Jeg har træer i min have, jeg har plantet træer i min have, og jeg kan lide at se træer, når jeg er ude at køre.
I have trees in my garden, I have planted trees in my garden and I like to see trees when I am driving around.
have (also: gårdsplads)
volume_up
yard {noun} (of farm, house)
have (also: baghave)
volume_up
backyard {noun} [Amer.] (garden)

Context sentences for "have" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

DanishMindretal og flertal skal have muligheder for udveksling af mennesker og kultur.
Minorities and majorities need to be given room for human and cultural exchange.
DanishDet er en grund til at have en lang implementeringstid, hævder nogen regeringer.
It is a reason for giving a lengthy implementation time, some governments argue.
DanishMan forstår udmærket, at mange medlemsstater gerne selv vil have fat i tøjlerne.
One fully appreciates that many Member States wish to hold the reins themselves.
DanishNu skal alle så have en chance for at leve i overensstemmelse med disse værdier.
Now everyone must be afforded the chance to live in accordance with those values.
DanishKommissær Lamy er også citeret for at have sagt, at pagten er " middelalderlig ".
Commissioner Lamy is also on record as having described the pact as 'medieval '.
DanishVi skal have overblik over vandets beliggenhed og anvendelse af infrastrukturer.
We need to look at the location of water and how infrastructures could be used.
DanishSmå og mellemstore virksomheder skal have mulighed for et frivilligt samarbejde.
Voluntary co-operation between small and medium sized companies must be possible.
DanishJeg takker derfor Rådet og Kommisssionen for endelig at have opfyldt dette ønske.
I thank the Council and the Commission for finally having answered this request.
DanishParlamentet kan beslutte med et flertal, vi skal i Rådet have accept fra alle 15.
Parliament can decide with majorities: in the Council, we need all 15 to agree.
DanishFru Thors gjorde ret i at tale om vigtigheden af at have et brugervenligt sprog.
Mrs Thors was right to talk about the importance of having user-friendly language.
DanishVi skal imidlertid også have skabt de administrative forudsætninger rettidigt.
But we must also obtain the necessary administrative prerequisites in good time.
DanishBekæmpelsen af terrorismens kriminelle infrastruktur må have højeste prioritet.
The fight against the terrorist criminal infrastructure must be our top priority.
DanishDe kunne have opnået et gran af tillid, hvis De havde udskiftet en del af det.
Secondly, the team: everything possible has been said about the team, or almost.
DanishDet drejer sig først om at klarlægge det endemål, vi skal have med strategien.
The first task will be to clarify the aim of the strategy that we are to pursue.
DanishJeg vil rose ordføreren for at have indført en tidsfrist for Rådets beslutning.
I applaud the rapporteur for introducing a time limit for the Council decision.
DanishJeg ville gerne have, at kommissæren skaffer os tilstrækkelige oplysninger derom.
I should appreciate it if the Commissioner could brief us on that satisfactorily.
DanishVi vil derfor komplimentere Kommissionen og Rådet for at have handlet så hurtigt.
We therefore congratulate the Commission and the Council for moving so swiftly.
DanishDerfor vil jeg gerne have, at det også sprogligt bliver klart i oversættelserne.
That is why I would like this made clear by the language used in the translations.
DanishHvilke flere signaler skal Kommissionen have for at udsætte udviklingshjælpen?
What other messages does the Commission need in order to suspend development aid?
DanishVi vil lade forbrugere have frit valg på grundlag af mere omfattende information.
We want to provide consumers with free choice based on more extensive information.