"her" English translation

DA

"her" in English

volume_up
her {adv.}
EN
EN

"her" in Danish

volume_up
her {pron.}

DA her
volume_up
{adverb}

her (also: herhen, hertil, hid)
volume_up
here {adv.}
Her bliver der produceret flygtninge, her bliver der produceret hungersnød.
Refugees are being produced here, and famine is being produced here.
Jeg har været her siden i mandags og vil være her, indtil denne mødeperiode er slut.
I have been here since Monday and will remain here until this par-session ends.
Her står vi igen i Parlamentet og diskuterer en ny katastrofe til søs.
Here we are here again in this Parliament discussing yet another maritime disaster.

Context sentences for "her" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

DanishHer er nationale forskrifter om arbejdstageres sikkerhed i øvrigt ikke undtaget.
The same applies to national legislation on protection for workers, incidentally.
DanishDen første fejl går ud på, at der her hovedsageligt er tale om narkokriminalitet.
The first mistake is to say that we are dealing mainly with drugs-related crime.
DanishJeg ser her ingen fra Rådet, hvilket ikke kan undre på dette tidspunkt af døgnet.
Not surprisingly - looking at the clock - no one from the Council is to be seen.
DanishHer forventer jeg, at vi i morgen under afstemningen sender et helt klart signal.
In that regard I expect us to give a very clear signal during the vote tomorrow.
DanishHer i protokollen står der, at jeg anmodede om, at vi protesterer over for NATO.
It says in the Minutes that I asked for an official complaint to be made to NATO.
DanishDer er blevet sagt nogle spredte nemme og fromme ord her i aften om arbejdstid.
There have been some easy and pious words spread around tonight on working time.
DanishJeg tænker her på samordning af den sociale sikring for tredjelandsstatsborgere.
I am thinking of the coordination of social security for third country nationals.
DanishJeg stemte mod det i udvalget, og jeg stemmer imod det igen i morgen her i salen.
I voted against it in committee and I shall vote against it tomorrow in plenary.
DanishJeg anser det for at være en komplet uansvarlig beslutning, der blev truffet her.
I regard that decision that this House has taken today as utterly irresponsible.
DanishVi forstår ikke, hvad Frontex gjorde her i sommer for at forhindre folk i at dø.
We do not understand what Frontex did this summer to prevent people from dying.
DanishJeg vil her råde til at tage afslappet på det tidspres, som udgår fra ansøgerne.
I would advise great composure when faced with candidates pressing for deadlines.
DanishStort set har jeg, når jeg ikke har befundet mig i den højde, været her i salen.
On the whole, when I have not been at that altitude, I have been in this Chamber.
DanishGør derfor dette som vi sige dig: Vi have her fire Mænd som have et Løfte på sig.
Do therefore this that we say to thee: We have four men which have a vow on them;
DanishIngen kan tage fejl af det engagement, som findes bl.a. her i Europa-Parlamentet.
No one can fail to appreciate the commitment found, for example, in this House.
DanishDet er den risiko, som minister Gama, kommissær Barnier og alle vi her har taget.
This is the risk taken by Minister Gama, Commissioner Barnier and by all of us.
DanishBalfe, jeg tror ikke, vi skal starte en forhandling om dette spørgsmål her.
I do not think this is the time and place to enter into a debate on this issue.
DanishFru formand, her i Parlamentet er vi tydeligvis parlamentarikere og demokrater.
Madam President, obviously in this House we are parliamentarians and democrats.
DanishVedrørende Østtimor - og jeg har bemærket, hvad De har sagt her til formiddag, hr.
On East Timor - and I note, Mr Prodi, what you said this morning - where are we?
DanishHer har vi brug for en stærk mand, som repræsenterer EU på en kontinuerlig måde.
This calls for a strong person, someone who will continuously represent the Union.
DanishJeg havde den ære at repræsentere Cornwall og Plymouth her i Parlamentet i 10 år.
In the case of the Irish language a specific and unique measure was made in 1973.