"hvis" English translation

DA

"hvis" in English

EN
EN
DA

hvis {conjunction}

volume_up
hvis (also: dersom, om, såfremt)
Hvis vi piller ved dette grundlag, må vi ikke undre os, hvis Europas kultur ændres.
If we attack this basis we should not be surprised if Europe's culture changes.
Europa kan kun fungere, hvis vi forstår andre, og hvis vi respekterer hinanden.
Europe can only work if we understand others, and if we respect one another.
Men hvis Beskyldningen er sand hvis den unge kvindes Jomfrutegn ikke findes
But if this thing be true, and the tokens of virginity be not found for the damsel:

Context sentences for "hvis" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

DanishJeg vil være meget taknemlig hvis du kunne kigge på dette så hurtigt som muligt.
I would be most grateful if you would look into this matter as soon as possible.
DanishHvis du bruger Firefox version 5 eller senere, kan du ikke bruge Google Toolbar.
If you use Firefox version 5 or newer, you won't be able to use Google Toolbar.
DanishVi kan kun gøre noget ved dette problem, hvis vi handler på internationalt plan.
We can only deal with this matter if we deal with it in an international fashion.
DanishHvis det altså var så forfærdeligt, skulle De Grønne jo have været imod dengang.
If that was such a terrible thing, the Greens should have opposed it at the time.
DanishHvis dette ikke forstås i medlemsstaterne og Kommissionen, kan man kun undre sig.
If the Member States and the Commission do not realise this, it is very strange.
DanishHvis de ikke finder det nødvendigt at gøre det, kan jeg ikke gøre noget ved det.
If they do not deem it necessary to do so I cannot make any other arrangements.
DanishHvis det sker, siger befolkningen med rette, at vi pumper penge rundt i systemet.
If that happens, the people will rightly say that we are just dishing out money.
DanishDet ville være blevet behandlet i ændringsforslag 2, hvis vi var nået så langt.
That would have been dealt with by Amendment No 2 had we reached that amendment.
DanishHvis Centralbanken siger sandheden, begår den nemlig harakiri, om man så må sige.
If, in fact, the Central Bank tells the truth, it commits harikari, so to speak.
DanishHvis de ikke findes, vil deres skæbne være at blive sexslaver for militærchefer.
If they are not found their fate will be one of sex slaves to militia commanders.
DanishDet kan og bør pudses af, hvis blot man fastholder dets grundlæggende ligevægt.
It can and should be fine-tuned, as long as its basic equilibrium is maintained.
DanishHvis vi lytter til de argumenter, ville vi næsten ikke lave noget i Parlamentet.
If we listen to those arguments, we would do almost nothing in this Parliament.
DanishHvis der fandtes en enkel løsning på denne tragedie, ville vi have fundet den nu.
If there were simple solutions to this tragedy, we would have found them by now.
DanishHvis bestemmelsen om medfinansiering kan bibeholdes, skal den bestemt reguleres.
Although the rule of co-financing can be retained, it certainly must be modified.
DanishDer er behov for et meget større budget, hvis vi skal opnå støtte fra sektoren.
A much bigger budget is needed if we are to attract the support of the industry.
DanishDe mener, at hvis der findes en løsning af denne art, bør den stå åben for alle.
They feel that if there is any solution of that sort, it should be open to all.
DanishHvis færgedirektivet havde været der, ville det have forhindret denne situation.
If the Ferries Directive were in place, it would have prevented this situation.
DanishKassable fødevarer kan fortsat sælges i butikkerne, hvis man tillader bestråling.
Shops can continue to sell food past its sell-by date if irradiation is allowed.
DanishMan skal forsøge altid at kombinere og tilpasse flere, hvis ikke mange løsninger.
It is always necessary to combine and unite several, if not multiple, solutions.
DanishFor mange oplysninger, navnlig hvis de ikke er relevante, er kontraproducerende.
Too much information, especially irrelevant information, is counter-productive.