"hvorvidt" English translation

DA

"hvorvidt" in English

EN

DA hvorvidt
volume_up
{conjunction}

hvorvidt
volume_up
whether {conj.}
Vores holdning afhænger af, hvorvidt en række ændringsforslag accepteres.
Our position will be related to whether or not a number of amendments are accepted.
Der er tale om, hvorvidt biologisk materiale skal kunne patenteres.
It is a question of establishing whether biological material can be patented.
Og er Kommissionen klar over, hvorvidt de anvender territorialbestemmelsen korrekt?
And is the Commission aware whether they apply that territorial clause correctly or not?

Context sentences for "hvorvidt" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

DanishDet handler om, hvorvidt vi igen kan skabe tillid til de europæiske institutioner!
The question is that of how we can restore trust in the European institutions.
DanishDet er også oplagt at stille spørgsmål om, hvorvidt der er et regnskabsproblem.
There must be greater control over these highly complex corporate structures.
DanishDer kan herske tvivl om, hvorvidt EU-missionen er i stand til at klare opgaven.
Therefore, the Deputy SACEUR was appointed operation commander in early July.
DanishEndelig har jeg også mine tvivl om, hvorvidt disse nye regler kan kontrolleres.
Lastly, I also have my doubts as to how well the new rules can be monitored.
DanishDeres accept af Fællesskabet afhænger af, hvorvidt Fællesskabets politikker lykkes.
Their consent to the Community depends on the success of the Community's policies.
DanishVi er dog bekymrede for, hvorvidt Kommissionen vil respektere OLAF ' s uafhængighed.
We do have concerns that the Commission must respect the independence of OLAF.
DanishDet drejer sig kun om, hvorvidt man accepterer vilkårlighed som forvaltningsprincip.
It has everything to do with accepting arbitrariness as a governing principle.
DanishOg det spørgsmål, som stilles, drejer sig om hvorvidt vi indtil udgangen af 1997 vil...
And the question which is raised is how we are, between now and the end of 1997...
DanishVi vil selvfølgelig holde øje med, hvorvidt Kommissionen opfylder disse bestemmelser.
We will, of course, monitor the Commission's progress to deliver on these provisions.
DanishJeg ønsker ikke at gå ind i diskussionen om, hvorvidt stabilitetspagten er dum eller ej.
The Stability Pact is now dead, at least as regards its power to impose penalties.
DanishMen i dag drejer det sig om, hvorvidt vi opnår budgetter i balance eller overskud.
Today, the important thing is to achieve a balanced budget or a surplus.
DanishI dag synes det i høj grad at afhænge af, hvorvidt landet er afhængigt af EU-bevillinger.
Too much today this seems dependent on how far there is dependence on EU funding.
DanishDer er rejst stærk tvivl om, hvorvidt brændselsoparbejdningen skal fortsætte på langt sigt.
Serious doubts are being raised about the long-term viability of reprocessing.
DanishDet drejer sig ikke om det principielle spørgsmål om, hvorvidt det skal ske eller ikke ske.
It is not a matter of the principal question: ' Should we or should n't we? '.
DanishDet er imidlertid yderst tvivlsomt, hvorvidt naturkatastrofer er grænseoverskridende.
We do believe that cross-border environmental problems should be dealt with at EU level.
DanishKan De oplyse mig om, hvorvidt de havde fået tilladelse til at filme på den pågældende måde?
Could you advise me if they had authority to film in the manner in which they did?
DanishDette er ikke endnu en debat om, hvorvidt Bulgarien eller Rumænien tiltræder EU.
We must show that we have visions and plans regarding enlargement.
DanishJeg føler mig dog lidt usikker på, hvorvidt denne dato kan erstattes med den 1. januar 1999.
I am nevertheless rather uncomfortable about replacing it with 1 January 1999.
DanishFor det første er det ikke et spørgsmål om, hvorvidt vi udvider, men om hvornår vi udvider.
Firstly, it is not a question of if we enlarge, it is a question of when we enlarge.
DanishVi har alvorlige forbehold om, hvorvidt det er i strid med subsidiaritetsprincippet.
We have grave reservations about this being in conflict with the principle of subsidiarity.