"kan" English translation

DA

"kan" in English

volume_up
kan {irr.}
EN

DA kan
volume_up
{irregular verb}

kan (also: kunne)
volume_up
can {vb}
Tatoveringer kan skabe problemer, de kan blive vanskelige at læse, og de kan ændres.
Tattoos can cause problems, they can become difficult to read or they can be altered.
Man kan ikke tage ansvaret, hvis ikke råvarerne kan kontrolleres tilstrækkeligt.
No responsibility can be taken unless raw materials can be comprehensively monitored.
Hvis vi kan løse problemet med beskatning, kan vi alle støtte denne betænkning.
If we can deal with the question of taxation, we can all support this report.

Context sentences for "kan" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

DanishVi kan ikke starte en debat nu, selv om der er tale om et meget vanskeligt emne.
We cannot start a debate now, even if the matter is an extremely sensitive issue.
DanishHvis dette ikke forstås i medlemsstaterne og Kommissionen, kan man kun undre sig.
If the Member States and the Commission do not realise this, it is very strange.
DanishJeg ser her ingen fra Rådet, hvilket ikke kan undre på dette tidspunkt af døgnet.
Not surprisingly - looking at the clock - no one from the Council is to be seen.
DanishHvis de ikke finder det nødvendigt at gøre det, kan jeg ikke gøre noget ved det.
If they do not deem it necessary to do so I cannot make any other arrangements.
DanishJeg kan ikke se, hvorfor amerikanerne skal bestemme, hvem der skal være med i EU.
I do not understand why it is up to the US to decide who must be part of Europe.
DanishPrincipielt kan ethvert vildt dyr bruges til at forsyne et marked med bushmeat.
However, the illegal trade in the meat of wild animals is not limited to Africa.
DanishJeg kan ikke tro, at Unionen vil overlade producenterne til deres triste skæbne.
I cannot believe that Europe would be prepared to abandon them in their plight.
DanishVi må sørge for, at Fødevaremyndigheden kan komme i gang i starten af det nye år.
We must ensure that the Food Authority is operational at the start of next year.
DanishAf samme grund kan Kommissionen heller ikke acceptere ændringsforslag 32 og 33.
For the same reason, the Commission also cannot accept Amendments Nos 32 and 33.
DanishAllerførst vil jeg sige, at væksten - desværre måske - kan der ikke lovgives for.
First of all, I would say that growth - perhaps regrettably - cannot be decreed.
DanishAlle kan godt lide den, men ingen kan blive enige om, hvad man skal putte i den.
Everyone is in favour of it but everyone means something quite different by it.
DanishKommissionen vil overveje, hvordan der bedst kan ske fremskridt på dette område.
The Commission will have to reflect on the best way to move forward in this area.
DanishMan kan konstatere, at den forventede levetid er steget ekstremt i de seneste år.
We do of course find that life expectancy has risen tremendously over the years.
DanishPå dette område kan vi se en opmuntrende teknisk udvikling inden for minerydning.
Here one sees some encouraging developments in the techniques of mine-clearance.
DanishIfølge artikel 116 kan formanden fastsætte en anden frist end fristen på en time.
Rule 116 gives the President the power to fix a deadline other than of one hour.
DanishVi kan ikke regne med, at amerikanerne altid vil gøre dette for os i fremtiden.
However, we cannot always expect the Americans to be there for us in the future.
DanishSådanne konflikter kan ikke løses med militære metoder eller med kugler og krudt.
Such conflicts cannot be resolved by military methods or with bullets and bombs.
DanishJeg kan ikke forbyde fartøjer under japansk flag eller andre i at bruge drivnet.
I cannot prohibit driftnets from being used by Japanese-flag vessels or others.
DanishDet kan vi også takke mennesker som kollega Brok og tidligere kollega Guigou for.
We owe this partly to our colleague Mr Brok and our former colleague Mrs Guigou.
DanishDerfor kan Den Socialdemokratiske Gruppe ikke støtte betænkningen i dens helhed.
For that reason, the Socialist Group cannot support the report in its entirety.