"klare sig" English translation

DA

"klare sig" in English

DA klare sig
volume_up
{verb}

klare sig (also: aflægge, gå an, gøre, lave)
Hvis jernbanerne ikke snart begynder at konkurrere, vil de ikke kunne klare sig.
If the railways do not soon become competitive they will not survive.
Det er nok desværre ikke i morgen, Sudan kan klare sig selv.
I cannot do anything for 2007, because we do not have the financial perspective.
Så Deres lektioner i passende adfærd kan marokkanerne sagtens klare sig uden.
So the Moroccans can do without your lessons on the right way to behave, as can we.
Inden for rammerne af denne fred kan investorerne klare sig godt på betingelse af ikke at ødelægge, håne, eller fordreje de demokratiske aftaler.
Investors are able to prosper within the framework of this peace, on the condition that they do not destroy, undermine or evade these democratic agreements.

Similar translations for "klare sig" in English

klare verb
sig pronoun

Context sentences for "klare sig" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

DanishOfte er det ikke muligt at klare sig selv, og derfor er disse instrumenter nyttige.
Often people simply cannot get by on their own; hence the need for these measures.
DanishHvis vi siger, at alle skal klare sig selv, opnår vi ikke en europæisk løsning.
If we all act in our own self-interest, we will be unable to reach a European solution.
DanishKasakhstan er i virkeligheden et land, der meget vel kunne klare sig uden kerneenergi.
Kazakhstan is actually a country which could manage very well without nuclear energy.
DanishMed landets tiltrædelse af ØMU ' en er vi ude på dybt vand, og enhver må klare sig selv.
In joining EMU, we are jumping in at the deep end and hoping for the best.
DanishHvad mener Kommissionen den oprindelige forordnings muligheder er for at klare sig i WTO?
How does the Commission regard the original regulation is likely to fare within the WTO?
DanishNogen forhindrede, at donorlandene forpligtede sig til klare mål for den finansielle bistand.
There is no plan for disarmament or non-proliferation of weapons of mass destruction.
DanishVil det være et bæredygtigt budskab at give dem, når de ønsker at klare sig selv?
Is that going to be a sustainable message to give them when they want to make a living for themselves?
DanishDe genmanipulerede produkter skal klare sig på markedet.
Genetically manipulated products will have to maintain their hold on the market.
DanishEuropa skal kunne klare sig i den globale konkurrence om investeringer.
Europe needs to succeed in the global competition for investment.
DanishVi har brug for stærke finansielle institutioner, der kan klare sig i den globale økonomi.
What we need are strong financial institutions that can stand their own in the global economy.
DanishPolitiske partier bør funderes på deres medlemmer og bør klare sig uden offentlig finansiering.
Political parties should be built upon their membership and manage without public funding.
DanishDe, der producerer en bedre kvalitet, kan derfor klare sig uden subsidier i fremtiden.
Those who produce better quality will therefore be able to manage without subsidies at a later date.
DanishHvis Europa skal kunne klare sig i den globale økonomi, kan vi ikke være magelige eller konservative.
If Europe it to succeed in the global economy, we cannot be complacent or conservative.
DanishHvis EU skal klare sig i den globale konkurrence, skal det blive mere konkurrencedygtigt.
If the EU is to succeed in the context of global competition it will have to be made more competitive.
DanishDet er ikke selvklart at lande, som ansøger om medlemskab, kan klare sig på sådanne markeder.
We cannot take for granted that countries that have attained membership will thrive in such a market.
DanishI landene i Centralamerika må i gennemsnit en tredjedel af befolkningen klare sig for under 2 dollars om dagen.
In Ecuador, the region's poorest country, this percentage is even higher than 50 %.
DanishSerbien og Montenegro skal underkaste sig klare kontroller med hensyn til overholdelse af menneskerettighederne.
Given that it meets the criteria, we should open negotiations with it at once.
DanishRent faktisk kan en stor del af den ældre befolkning klare sig selv hos familie eller med social støtte.
In fact, a large proportion of older adults live independently, with family or social support.
DanishProducenterne har brug for hjælp nu for at kunne klare sig indtil jul.
Farmers need help now to get through to Christmas.
DanishKommissionens forslag virker beroligende, men det kan ikke klare sig tilstrækkeligt over for bevidst modarbejdelse.
The Commission proposal looks reassuring, but is not proof against deliberate sabotage.