"krævet" English translation

DA

"krævet" in English

DA

krævet {adjective}

volume_up
De foranstaltninger, som Kommissionen selv har meddelt, er nødvendige og velkomne, men der vil blive krævet yderligere indsatser.
The steps it is already undertaking are welcome and necessary, but still more action will be required.
Her må der være noget galt, og der er også noget galt, og det skyldes, at der hidtil ikke har været krævet rensningsanlæg for udstødingsgasser for lastvogne og busser.
It seems as though something is not quite right here, which is indeed the case, because until now it has never been necessary to fit an exhaust purification device in lorries and buses.
Det er derfor meget naturligt, at Udvalget om Transport og Turisme har krævet, at der indføres en særlig aktion transport og mobilitet for dermed at give denne sektor den nødvendige vægt.
Hence it is natural that the Committee on Transport and Tourism has called for the introduction of a transport and mobility campaign to lend the necessary weight to this sector.

Context sentences for "krævet" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

DanishFor mig er et krævet beløb på 3 milliarder euro, sådan som Rådet kræver, for højt.
The threshold of EUR 3 billion demanded by the Council strikes me as too high.
DanishI betænkningen dengang blev det også krævet, at Kommissionen udråber et sportens år.
That report also called for the Commission to declare a European Year of Sport.
DanishSagens hastende karakter ville have krævet en hensigtsmæssig holdning som følger:
The urgent nature of the subject should have demanded an effective approach:
DanishJeg kan godt sige, at det har krævet meget arbejde i kulisserne at nå frem til det.
I can tell you it took a lot of work behind the scenes to get this compromise.
DanishSpanien - og især Galicien - har derfor igen og igen krævet en større mælkekvote.
Spain, and Galicia in particular, is therefore still calling for a larger milk quota.
DanishDet svenske rådsformandskab har krævet demokrati og gennemsigtighed på dette område.
The Swedish Presidency has called for democracy and transparency in this area.
DanishRådet har krævet tilbageholdenhed og sindsro i kølvandet på disse tragiske hændelser.
The Council has called for restraint and calm in the wake of these tragic events.
DanishSwoboda har krævet en mere markant offentlig opfattelse af vores rolle i området.
Mr Swoboda has called for more obvious public perception of our role in the area.
DanishDisse angreb har desuden krævet mange civile ofre, deriblandt adskillige børn.
Moreover, those attacks are causing numerous civilian casualties, including children.
DanishJeg støtter alle, der har krævet, at man kun må finde frem til løsninger i fællesskab.
I support all those who have stated here that solutions can only be found jointly.
DanishVi har krævet en styrkelse af UCLAF i denne Bösch-betænkning, som De citerer.
The Bösch report to which you referred called for UCLAF to be strengthened.
DanishHan sagde også, at EU har krævet et svar inden for nogle uger og ikke måneder.
He also said that the European Union side has given weeks, not months, for a response.
DanishUEFA har krævet, at Premier League i England skal reduceres fra 20 til 18 klubber.
UEFA were requiring the Premier League in England be reduced from 20 clubs down to 18.
DanishDenne metode er blevet respekteret og har krævet af os, at vi arbejdede tæt sammen.
That method was respected and involved us in a major consultation process.
DanishRådet har vedtaget 40,82 % mindre til de finansielle overslag, end De har krævet.
The Council agreed to 40.82 % less than you had requested for the financial perspective.
DanishDer er til dato ingen, som har krævet Den Europæiske Union og Frankrig til regnskab.
No one has yet insisted that the European Union and France answer for that.
DanishOg nu her står Kongen som I har valgt og krævet; se HERREN har sat en Konge over eder!
Now therefore behold the king whom ye have chosen, and whom ye have desired!
DanishVores gruppe har krævet denne rammeaftale og været meget optaget af den.
My Group called for this framework agreement, and it is very much committed to it.
DanishDer blev krævet en evaluering af hele den økologiske livscyklus for biobrændstoffer.
The call has been made for the entire ecological lifecycle of biofuels to be evaluated.
DanishVi har gentagne gange krævet hårde foranstaltninger for at bekæmpe alle disse drab.
It has repeatedly demanded harsh measures to combat all these murderers.