"nødstilfælde" English translation

DA

"nødstilfælde" in English

DA

nødstilfælde {et}

volume_up
nødstilfælde (also: nødsituation, nødtilfælde)
Det er imidlertid et vigtigt supplement til hjælpen i særlige nødstilfælde.
It does, however, represent a considerable addition to the aid in special emergency cases.
Derfor er det ikke tilstrækkeligt, at oplysninger om nødstilfælde gøres tilgængelige for offentligheden.
So it is not enough for the public only to have access to information on emergency plans.
Hensigten med dette forslag er at indføre et redskab til bekæmpelse af sygdommen i nødstilfælde.
The intention of this proposal is to introduce a tool for combating the disease in emergency situations.
nødstilfælde

Context sentences for "nødstilfælde" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

DanishI nødstilfælde kunne dyrene blive slagtet på disse stationer.
In urgent cases, the animals could be put down at these points if necessary.
DanishEn fond, som konkret kan bruges på nødstilfælde, som vi ved kommer.
This fund should also be used, really used, for emergencies which we know are heading our way.
DanishJeg synes, at Parlamentet skal overholde aftaler, og disse aftaler kan kun brydes i yderste nødstilfælde.
I believe Parliament must uphold its agreements, and they can only be broken in cases of extreme need.
DanishJeg har endnu ikke kunnet genkende et sådant nødstilfælde i år.
I have not identified any such cases this year.
DanishEfter min mening kan den nemt erklæres brugsklar, så den kan anvendes i et meget større omfang end kun i nødstilfælde.
Therefore in my view it can easily be declared ready for use so that it could be used on a much wider scale than solely in emergencies.
DanishVi har stemt for, at en midlertidig beskyttelsesordning kun skal bruges i nødstilfælde ved pludselig massetilstrømning af flygtninge.
We have voted in favour of a temporary protection regime that will be invoked only in emergencies involving a sudden mass flight of refugees.
DanishOg her bliver vi nødt til meget alvorligt at spørge os selv, om vor bistand ikke burde strække sig videre end til kun at yde humanitær bistand i nødstilfælde.
And we must also ask ourselves very seriously whether our assistance should not go further than merely providing humanitarian aid in emergencies.
DanishDet er vigtigt at udsende det utvetydige budskab, at der ikke kan indrømmes nogen yderligere undtagelser ud over dem, der indrømmes i nødstilfælde, når anvendelsen af et stof er udfaset.
It is important to send the unambiguous message that when a substance is phased out no further exemptions should be allowed except those that qualify as essential uses.