"nøgtern" English translation

DA

"nøgtern" in English

DA nøgtern
volume_up
{adjective}

1. general

nøgtern (also: ensformig, flad, i vater med, jævn)
volume_up
level {adj.}
Hr. formand, jeg synes, at udvalget og ordføreren behandler emnet på en meget nøgtern og afbalanceret måde.
Mr President, may I say that both the committee and the rapporteur have taken a very balanced and level-headed approach to this issue.
Vi skal altså nøgternt og målbevidst skabe muligheder for en udvikling, som også moralsk og politisk leder Serbien til Europa.
We should therefore remain level-headed and focused in our attempts to create openings for a development which will bring Serbia nearer to Europe, also from a moral-political point of view.
nøgtern
Hr. formand, jeg synes, at udvalget og ordføreren behandler emnet på en meget nøgtern og afbalanceret måde.
Mr President, may I say that both the committee and the rapporteur have taken a very balanced and level-headed approach to this issue.
Vi skal altså nøgternt og målbevidst skabe muligheder for en udvikling, som også moralsk og politisk leder Serbien til Europa.
We should therefore remain level-headed and focused in our attempts to create openings for a development which will bring Serbia nearer to Europe, also from a moral-political point of view.

2. figurative

nøgtern (also: klinisk)
Lad os sammen basere os på en besindig og nøgtern analyse, som jeg ved, at Kommissionen i øjeblikket arbejder hårdt på.
Let us work together on the basis of cool and clinical analysis which, I know, the European Commission is working hard on at the moment.

Context sentences for "nøgtern" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

DanishAlle foranstaltningerne kræver nøgtern drøftelse og praktiske aftaler.
They all require hard-headed discussions and practical agreement.
DanishEn sådan nøgtern konstatering overskygger vist de uomtvistelige positive udviklinger i nogle lande.
This sober fact overshadows, I believe, the unmistakably positive developments in some countries.
DanishNu er det faktisk en nøgtern kendsgerning, som vi står over for.
Now it has become a sober reality which we are facing.
DanishHun har været nøgtern og har faktisk svaret, og jeg takker hende meget for de oplysninger, hun giver mig.
In fact, she has replied very succinctly, and I am very grateful for the information she has provided.
DanishEn dag burde man virkelig afholde en mere nøgtern debat om dette.
It must be resumed when tempers have cooled.
DanishDet vigtigste er, at vi skal bruge en nøgtern vurdering af Iraks behov i de næste 14-15 måneder.
The principal issues are these: we have to have a proper assessment of the needs of Iraq over the next 14 or 15 months.
DanishMan må da være så nøgtern, at man ophører med den.
So you have to be sensible and draw a line under it.
DanishVi har brug for en debat, som er realistisk og nøgtern.
We need a realistic and sensible debate.
DanishOg det er svært at være nøgtern ved udarbejdelsen af budgettet, hvis man ikke er i besiddelse af nøgtern information.
And it is difficult to be rigorous in the drawing up of the budget if one does not have rigorous information.
DanishDen nedsatte bidragsandel for Tyskland, Nederlandene, Sverige og Østrig har heller ikke en mere nøgtern begrundelse.
The reduced contributions by Germany, the Netherlands, Sweden and Austria do not have any proper justification either.
DanishVi skal have en nøgtern indstilling til spørgsmålet om de transeuropæiske net på energiområdet.
Ladies and gentlemen, we all the while need to ensure that the operational reliability of energy does not lead to wastefulness, but savings.
DanishDet er vigtigt at finde svar på disse spørgsmål for at vurdere gennemførelsen af budgettet på en nøgtern måde.
Finding answers to these questions is essential in order to evaluate the implementation of the budget in a matter-of-fact manner.
DanishVores ordfører forsøgte, og det lykkedes ham, på en nøgtern facon at opridse strategien i forholdet til den tidligere supermagt Rusland.
With composure our rapporteur has attempted to elaborate a strategy for our relations with the former world super power, Russia, and he has succeeded.
DanishEt parlamentsmedlems rolle indebærer nu engang en nøgtern bedømmelse af, om regeringskonferencens resultater nærmer sig vore egne ideer og mål fra dengang.
It is an MEP's role to make a down-to-earth assessment of whether the outcome of the IGC corresponds to our own ideas and objectives.
DanishDet betyder imidlertid, at man lægger ud med at lave en nøgtern status, og her har jeg mange spørgsmål til det, som Kommissionen har fremlagt.
That does however mean – and this is where I have a lot of questions about what the Commission has put forward – that we need to stand back and take stock.
DanishMin gruppe og Parlamentet har fremført en nøgtern og velovervejet afvisning af hans kandidat til posten som kommissær for retlige og indre anliggender.
Mr President, three months ago, the Alliance of Liberals and Democrats urged the President – designate of the Commission to respect the prerogatives of this Parliament.
DanishVi går ind for nøgterne høringer, for vi har lært af de seneste fem år, at det er bedre at være nøgtern og barsk fra starten end at fortryde det senere.
We propose that the hearings should be tough because we have learned from the lessons of the past five years that it is better to be tough at the outset than to regret it later.
DanishDet forhindrer os dog ikke i at foretage en nøgtern analyse af den tekst, som konventet har godkendt, og at konstatere dens mangler, modsigelser og uløste spørgsmål.
This must not, however, prevent us from assessing the text issued by the Convention objectively, to take note of its shortcomings, contradictions and uncertainties.
DanishEn nøgtern, men korrekt analyse og evaluering af traktaten og en henstilling der indeholder, for at sige det med Jean Racine, " ni cet excès d ' honneur, ni cette indignité«.
A sober, yet correct analysis and evaluation of the treaty and a recommendation which, as Jean Racine put it, contains neither this excess of honour nor this indignity.
DanishDimensionen består af social og retlig retfærdighed inspireret af EU-traktaternes grundlæggende bestemmelser og nøgtern egeninteresse for den europæisk økonomi og samfund.
This EU dimension consists of social and legal justice inspired by the fundamental provisions of the EU Treaties, and hard-headed self-interest for the European economy and society.