"opad" English translation

DA

"opad" in English

DA opad
volume_up
{adverb}

opad (also: frem, op, op ad, oppe)
volume_up
up {adv.}
Der er stadig betydelige mangler, når det gælder om at bevæge sig opad på karrierestigen.
There are still considerable difficulties in climbing up the career ladder.
Det er godt at have en østrigsk minister som Fonzie, der vender tommelfingeren opad for bedre lovgivning!
It is good to have an Austrian Minister as Fonzie, giving the thumbs up to better regulation!
I dag er konjunkturen på vej opad i Europa, men det bliver andre tider - både i USA og Europa.
At present, the economy is on the way up in Europe, but the clouds are gathering - in the United States and in Europe.
opad
volume_up
upward {adv.}
Hvo ved om Menneskenes Ånd stiger opad og om Dyrenes Ånd farer nedad til Jorden?
Who knoweth the spirit of man that goeth upward, and the spirit of the beast that goeth downward to the earth?
Vi har reelt forpligtet os via Kommissionen til at harmonisere standarder opad.
In fact, through the Commission we finally committed ourselves to an upward harmonization of standards.
Jeg tror, at denne kvalitetsgraduering opad ville være meget vigtig for forbrugerne og borgerne.
I believe that such upward gradation of quality would be of great importance to consumers and the public.
opad (also: op, op ad)
I praksis vil resultatet af ændringsforslag 2 og 3 udelukkende være, at momssatserne harmoniseres opad.
In practice, Amendments Nos 2 and 3 will have the effect of harmonising VAT rates upwards.
Det er ganske vist ikke politikerne, der fastsætter valutaernes værdier, men de beslutninger, som vi træffer, kan trække værdierne opad eller nedad.
Of course, the politicians will not be fixing parities, but the decisions that we shall be taking may have an effect, whether upwards or downwards, on the exchange rate.
Det er klart, at for Kommissionen er borgernes velstand og harmoniseringen af de sociale modeller og systemer til social beskyttelse - opad ikke nedad - ikke noget, der prioriteres.
Obviously, for the Commission, the prosperity of citizens and the harmonisation of social models and systems of social protection – upwards not downwards – is not a priority.
opad (also: nord for, op, op ad, oven)
volume_up
above {adv.}
Den kloge går opad på Livets Vej for at undgå Dødsriget nedentil.
The way of life is above to the wise, that he may depart from hell beneath.
Jeg beklager især, at man ikke har udtaget princippet om social konvergens, hvor man harmoniserer opad fra den allerede opnåede standard, og at der ikke er foretaget noget som helst i den retning.
I am particularly sad that, by harmonizing social gains from above, the principle of social convergence has been abandoned and there is no social measure to achieve this.
volume_up
aloft {adv.}

Context sentences for "opad" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

DanishDe aktuelle nationale tal omfatter ekstremer opad såvel som nedad.
The present national figures include extremes of high and low.
DanishThi Ild for ud fra Hesjbon Ildslue fra Sihons Stad den fortærede Moabs Byer opåd Arnons Højder.
For there is a fire gone out of Heshbon, a flame from the city of Sihon: it hath consumed Ar of Moab, and the lords of the high places of Arnon.
DanishUdviklingen af bedre produkter vil trække efterspørgselen og dermed produktionsvoluminet opad og dermed prisen nedad!
Developing better quality products will cause a consequent increase in demand, and thus in the volume of production, with a concomitant reduction in prices!
DanishRådet tager derimod et skridt fremad, idet Rådet sender det opad - til OECD - som EU selv burde stå for reguleringen af.
Where the Council is concerned, a step forwards has been taken, because it has referred to the OECD the regulation of a matter that falls to the European Union to define.
DanishDe vender sig dog ej opad de er som en slappet Bue.
They return, but not to the most High: they are like a deceitful bow: their princes shall fall by the sword for the rage of their tongue: this shall be their derision in the land of Egypt.
DanishDette forslag synes dog i dets nuværende udformning ikke at indebære synderlige forbedringer, hvad angår beskyttelsen af miljøet, og det kan ligefrem komme til at presse priserne opad.
This does not mean, however, that there can now be complete harmonisation of fuel taxation even if this is spread over time.
DanishUheldigvis for Europa er det nu på vej opad igen, da Japans indenlandske forbrug er faldet og eksporten er den eneste del af økonomien med opdrift.
Alas, from the European point of view, it is now growing again as domestic consumption in Japan has fallen and exports remain the only buoyant part of its economy.
DanishDet kan derfor ikke være vores målsætning, at vi med beslutningen om nye skatter og afgifter, de såkaldte europaskatter, bliver ved med at dreje disse negative nationale spiraler opad.
It surely cannot be our intention in adopting new taxes, so-called Euro-taxes, to accelerate this downward spiral in our countries.
DanishFor vores vedkommende vil vi erstatte Lissabon-processen med EU-harmonisering opad, bedre sociale ydelser, pensioner, offentlige tjenester, lønninger og beskæftigelse.
In opposition to the " Lisbon Process " we would advocate Europe-wide harmonisation of social rights, pensions, public services, wages and employment in line with the most favourable conditions.
DanishEt sådant partnerskab skal være baseret på gensidighed, gennemsigtighed, ikkediskrimination og åben konkurrence, herunder ensartede regler for investeringer både opad og nedad i værdikæden.
Such a partnership must be based on reciprocity, transparency, non-discrimination and openness to competition, including a level playing field for upstream and downstream investment.