"pågribe" English translation

DA

"pågribe" in English

DA

pågribe {verb}

volume_up
Det er afgørende at pågribe ekstremister og fortsat at bekæmpe de terroristgrupper, som er imod fredsprocessen, som ministeren sagde.
It is crucial to apprehend extremists and continue fighting those terrorist groups opposed to the peace process, as the Minister said.
pågribe (also: fange)

Context sentences for "pågribe" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

DanishDet er derfor vigtigt, at der sættes ind både for at hjælpe ofrene og for at pågribe menneskehandlerne.
It is therefore important that efforts be made both to help the victims and to combat the trade in human beings.
DanishIFOR-styrkerne og deres efterfølgere bør have instruks - kald det blot ordre - om at pågribe dem, som Haag-domstolen har rejst tiltale imod.
Ifor and the follow-up forces must be given instructions - orders if you like - to arrest those whom the tribunal in The Hague wants to see prosecuted.
DanishAlle folkeslag skylder afgjort at dæmme op for terrorismen, men det er ikke tilstrækkeligt at pågribe og dømme gernings- og ophavsmændene bag terroraktionerne.
If all citizens have a duty to stand in the way of terrorism, it is not sufficient merely to arrest and pass judgment on the perpetrators and organisers of terrorist acts.
DanishSoldaterne forhindrer åbent fjendskab, de hjælper af og til med at pågribe krigsforbrydere, de støtter i bogstaveligste forstand genopbygningen håndgribeligt, f.eks. ved brobygning.
The soldiers prevent open hostilities, they sometimes help to seize war criminals, they support the reconstruction literally with their own hands, for example, by building bridges.
DanishDer anmodede han, på Frankrigs vegne, FN ' s Sikkerhedsråd om at give den NATO-ledede fredsstyrke IFOR i Bosnien et præcist mandat til at pågribe personer, der er tiltalt for krigsforbrydelser.
On behalf of France he calls upon the UN Security Council to give IFOR, the NATO-led peacekeeping force in Bosnia, a clear mandate to arrest people accused of war crimes.