"påholdende" English translation

DA

"påholdende" in English

DA påholdende
volume_up
{adjective}

påholdende (also: nærig, sparsommelig)
Med hensyn til finansiering: Kommission har været lidt påholdende.
As regards financing: the Commission has been a little parsimonious.

Context sentences for "påholdende" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

DanishDet viser, at Den Europæiske Union er meget mere påholdende end sit rygte.
This shows that the European Union is far less extravagant than some try to make out.
DanishHan burde virkelig undskylde over for Parlamentet, at han har villedt det og været påholdende med sandheden.
Really, he should be apologizing to this House for misleading it and being economical with the truth.
DanishHr. formand, fru Palacio er ellers normalt meget påholdende, men denne gang har hun vist sig at være noget mere fleksibel.
Mr President, Mrs Palacio Vallelersundi has generally proved to be very unbending, but this time she is being rather more flexible.
DanishHr. formand, mine damer og herrer, jeg har i min lange politiske karriere lært, at man skal være påholdende med at bruge ordet» historisk«.
Mr President, ladies and gentlemen, throughout my long political career I have learnt that it is necessary to be economic with the term " historic '.
DanishØnsker Rådet at udvise global ansvarlighed, må man i hvert fald ikke være mere påholdende og fedtet end Kommissionen er og skære over to milliarder.
If the Council wishes to demonstrate global responsibility, it must not be stingier and more tight-fisted than the Commission is and make cut-backs of more than EUR 2 billion.
DanishDette er ikke for at begrænse eller være påholdende med vores finansielle bistand til Kosovo, men derimod for at sørge for, at vores bidrag kan føjes til de andre bistandsyderes.
This is not in order to limit or be stingy with our financial contribution to Kosovo but, quite the contrary, to ensure that our contribution is being matched by the contributions of other donors.