"pres" English translation

DA

"pres" in English

EN

"pre-" in Danish

DA

DA pres
volume_up
{et}

pres (also: tryk)
Det betyder et øget pres på de naturlige ressourcer, det betyder et øget pres på miljøet.
This means more pressure on natural resources and more pressure on the environment.
Ved at udøve økonomisk pres skal vi udøve politisk pres på militærregimet.
We must use economic pressure to exert political pressure on the revolutionary government.
Det vil det udefrakommende pres uden tvivl tvinge os til at gøre i fremtiden.
The pressure of circumstances is certain to force us to do this in the future.
pres
volume_up
strain {noun} (pressures)
På den måde vil de firmaer, der har valgt at deltage, ikke være under pres.
This way companies that have opted in will not be under strain.
Familielivet er under pres, fordi familierne kæmper for at forene arbejde og familieliv.
Family life is under strain as families struggle to balance work and home.
Denne sygdom lægger et stort pres på både patient og familie, også økonomisk.
This disease puts a great strain on both the sufferer and his or her family, also financially.

Context sentences for "pres" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

DanishDet er vigtigt at lægge pres på Rådet til at tage en positiv holdning i denne sag.
It is vital to insist that the Council take a positive stance in this matter.
DanishVi må ikke nu give efter for pres fra virksomheder, som er bange for at blive afsløret.
Even a small food company must know what ingredients they use in bread or snacks.
DanishAlfonsen lægger konstant pres på hende for at tilskynde hende til at arbejde.
If the girl does not work enough, she suffers a torrent of physical abuse.
DanishJeg er lidt bekymret for, om amerikanerne mon vil lægge pres på den britiske regering.
I am a little worried that the British Government may be leant on by the Americans.
DanishEller dem, der siger: lad os sætte landbrugsministrene under stærkt pres.
Or those who say, " Let's put the thumbscrews on the agriculture ministers. "
DanishDen internationale økonomiske krise lægger desværre også et pres på Europa.
The international economic crisis is unfortunately creating pressures for Europe too.
DanishLægeforeningerne har lagt pres på os på dette punkt, og jeg er helt enig med dem.
The medical associations have been pressing us upon this point and I fully agree with them.
DanishJeg tror heller ikke, det er på sin plads at lægge pres på Kommissionen for et eller andet.
Nor do I believe that it is appropriate to demand such a thing of the Commission.
DanishDet kan godt være, det ikke er særlig demokratisk at lægge økonomiske pres på dem.
To impose economic sanctions against them may not be very democratic.
DanishEt pres, der har bevirket en stærk forringelse af fællesskabspræferencen.
These pressures have led to an over-reduction of the Community preference.
DanishUnionen skal sætte den indonesiske regering under pres, så den fortsætter med reformerne.
When will it release all its political prisoners, including Xanana Gusmao?
DanishDet påhviler os at lægge pres på den spanske regering med hensyn til dette spørgsmål.
It is incumbent upon us to press the Spanish Government on this issue.
DanishDen blev varmt støttet på grund af dens strategiske pres af både Rådet og Parlamentet.
It was warmly endorsed for its strategic thrust by both the Council and by the Parliament.
DanishDer hersker et stærkt pres, og organiseret illegal immigration er et organiseret fænomen.
Illegal immigration is on the increase, and it is even happening on an organized scale.
DanishDet, der sker her, er, at Kommissionen og andre bøjer sig for industriens pres.
What is happening here is that the Commission and others are bowing to the pressures of industry.
DanishIvanov for det nævnte pres for at vedtage beslutninger i forhold til Rusland?
Did you also tell Mr Ivanov about the threats you mentioned of adopting measures against Russia?
DanishI Kommissionen er der under pres fra Parlamentet udarbejdet et dramatisk reformprogram.
Within the European Commission, a drastic reform programme has been launched at our insistence.
DanishNår vi ser på Pristina, ser vi, at hospitalet er under stort pres.
When we look at Pristina we see that the hospital is under great stress.
DanishJeg er, og vi er, således helt bevidste om, at De handler under pres.
So I am, we are, well aware that you are constrained in your actions.
DanishJeg siger dette fuldt bevidst om det massive pres, der ligger på Kongressen i et valgår.
I say this knowing full well the massive pressures there are upon Congress in an election year.