"sæd" English translation

DA

"sæd" in English

EN
volume_up
sæd {o.sg.}
EN

DA sæd
volume_up
{en}

sæd
volume_up
cum {noun} [coll.]
sæd (also: sperm, sperma)
volume_up
sperm {noun}
29 i den franske version opfordres Unionen til at foretage en optælling af sæd.
Paragraph 29, in the French version, calls on the Union to ensure that sperm count surveys are carried out.

Context sentences for "sæd" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

DanishMen når I høre Kristus til da ere I jo Abrahams Sæd Arvinger ifølge Forjættelse.
And if ye be Christ's, then are ye Abraham's seed, and heirs according to the promise.
DanishNår man udelukkende sørger for sin egen sikkerhed, er man ved at så sæd til krig.
When we worry just about our own security, we are sowing the seeds of war.
DanishThi det er jo dog ikke Engle han tager sig af men Abrahams Sæd tager han sig af.
For verily he took not on him the nature of angels; but he took on him the seed of Abraham.
DanishMen han svarede og sagde: "Den som sår den gode Sæd er Menneskesønnen.
He answered and said unto them, He that soweth the good seed is the Son of man;
Danishdu vander dets Furer jævner knoldene bløder det med Regn velsigner dets Sæd.
Thou crownest the year with thy goodness; and thy paths drop fatness.
DanishKom Jesus Kristus i Hu oprejst fra de døde af Davids Sæd efter mit Evangelium
Remember that Jesus Christ of the seed of David was raised from the dead according to my gospel:
Danishimod Abraham og hans Sæd til evig Tid således som han talte til vore Fædre.
As he spake to our fathers, to Abraham, and to his seed for ever.
DanishOg Husbondens Tjenere kom til ham og sagde: Herre såede du ikke god Sæd i din Mark?
So the servants of the householder came and said unto him, Sir, didst not thou sow good seed in thy field?
DanishTror du den kommer tilbage og samler din Sæd på Loen?
And forgetteth that the foot may crush them, or that the wild beast may break them.
Danish"Jeg lader din Sæd bestå for evigt jeg bygger din Trone fra Slægt til Slægt!
And the heavens shall praise thy wonders, O LORD: thy faithfulness also in the congregation of the saints!
Danishog i din Sæd skal alle Jordens Folk velsignes fordi du adlød mig!
And in thy seed shall all the nations of the earth be blessed; because thou hast obeyed my voice!
DanishAf eders Sæd og Vinhøst skal han tage Tiende og give sine Hofmænd og Tjenere.
And he will take the tenth of your seed, and of your vineyards, and give to his officers, and to his servants.
DanishDet er Loven om Mænd der lider af Flåd og fra hvem der går Sæd så de bliver urene derved
This is the law of him that hath an issue, and of him whose seed goeth from him, and is defiled therewith;
Danishbygge Huse at bo i og eje Vingårde Marker eller Sæd
Nor to build houses for us to dwell in: neither have we vineyard, nor field, nor seed:
DanishJeg ved at I ere Abrahams Sæd; men I søge at slå mig ihjel fordi min Tale ikke finder Rum hos eder.
I know that ye are Abraham's seed; but ye seek to kill me, because my word hath no place in you.
Danishtil hvem der var sagt: "I Isak skal en Sæd få Navn efter dig; ".
Of whom it was said, That in Isaac shall thy seed be called:
Danishde mange Vande hvis Indkomst var Sjihors Sæd hvis Vinding Alverdens Varer.
And by great waters the seed of Sihor, the harvest of the river, is her revenue; and she is a mart of nations.
DanishDu rydder bort deres Frugt af Jorden deres Sæd blandt Menneskens Børn.
For they intended evil against thee: they imagined a mischievous device, which they are not able to perform.
Danishselv skal han leve i Lykke og hans Sæd få Landet i Eje.
His soul shall dwell at ease; and his seed shall inherit the earth.
Danishog Marken er Verden og den gode Sæd er Rigets Børn men Ugræsset er den Ondes Børn
The field is the world; the good seed are the children of the kingdom; but the tares are the children of the wicked one;