"snakke" English translation

DA

"snakke" in English

DA snakke
volume_up
{verb}

snakke (also: tale)
Lad os nu få gennemført disse ting og ikke blive med blot at snakke om dem.
Let us now get these matters implemented and not just continue to talk about them.
Vi bør heller slet ikke snakke uden om den, vi har brug for den.
We should not talk around the issue, as we simply need it.
Det at systemet ikke kan snakke sammen, er også en meget stor svaghed.
The fact that the system cannot talk to itself is also a very great weakness.
snakke (also: tale)
My native language is…, but I can also speak
Vi kan snakke, så længe vi vil her i Parlamentet, men når alt kommer til alt, er det det, der sker ude på gårdene, der tæller.
We can speak all we like in this Parliament but at the end of the day it is what is happening down on the farm that really counts.
snakke (also: sludre)
Som De og mine kolleger kan se, fortsætter alle de, der ikke lyttede opmærksomt til Deres indlæg, med at snakke ude på gangen, og de sætter sig først ned, når formanden begynder afstemningen.
As you and my fellow Members can see, all those who were not paying attention to your speech are continuing to chat in the corridors and will only sit down when the next President opens voting time.
snakke (also: sladre)
snakke (also: knevre)

Context sentences for "snakke" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

DanishVi skulle gerne kunne snakke om det og gøre fremskridt på disse områder.
It is also the view of my own group, which passionately supports that way forward.
DanishVi kan godt snakke om andre foranstaltninger, men vi kan ikke stemme for denne betænkning!
We can discuss other measures, but we cannot endorse this report as it stands!
DanishDet andet, jeg ville snakke om, er terrorisme og hvidvaskning af penge.
Secondly, I would like to comment on the problems of terrorism and money laundering.
DanishMen det har aldrig afholdt os fra at snakke, kun snakke, sådan som vi på ny gør det i dag.
But, as today, this has never stopped us from talking about it.
DanishDet drejer sig faktisk om 60 mia danske kroner, vi skal snakke om.
What we are talking about here is 60 billion Danish kroner.
DanishDerfor nøjes vi ikke kun med at snakke om dette spørgsmål, men tager det også op i form af en kraftig støtteindsats.
As they deal with the same subject, Questions Nos 10 and 11 will be taken together.
DanishNu er det på tide at handle og ikke at snakke, som De har sagt.
Now is the time for action not words, as you said.
DanishVi skal snakke om den europæiske sociale model.
We must discuss not only expenditure but also our aims.
DanishVi opgiver ikke håbet om, at man i denne forbindelse ikke blot vil fortsætte med at snakke, men også virkelig vil handle.
I have made out a case for this, because the reduced VAT rate is crucial for the tourism industry.
DanishDet er på tide at handle i stedet for at snakke.
It is time to act instead of just talking.
DanishDerfor må vi først se på prioriteringen i det nye, udvidede EU, og derefter kan vi begynde at snakke om finansieringskvoter.
Now it is just 1.2 % per annum and productivity in the Eurozone is more than a third lower than in the USA.
DanishDet har været rigtig hyggeligt at snakke med dig!
DanishMan skal ikke snakke politik med dem.
They have nothing but criticism for politicians.
DanishDen umiddelbare prioritet er at stoppe med hele tiden at snakke om statutten og at tage skridt til at skabe den.
The immediate priority is to stop talking incessantly about the Statute and take some steps to do something about creating it.
DanishJW, jeg skal lige snakke med dig.
DanishVi er alle skyldige i at snakke.
DanishI virkeligheden er der så ikke længere tale om midlertidig beskyttelse, men om indvandring, og det var ikke det, vi skulle snakke om i dag
This, in fact, is no longer a question of temporary protection but involves immigration, which is not the topic under debate today.
DanishLad os snakke om det.
DanishVi bruger timevis i de europæiske magtkorridorer til at snakke om arbejdsløshed, men hvorfor ignorerer vi turismen som en indlysende jobskabende industri?
We spend hours in the European corridors of power talking about unemployment but why do we ignore tourism as an obvious job generator?
DanishIndtil vi får et svar på det, kan vi snakke så meget, vi vil, om udvidelsen, men vi vil give et falsk indtryk, indtil vi kender omkostningerne.
Until we get an answer to that, we can pontificate as much as we want about enlargement and will be giving a false impression until we know the cost.