"somme" English translation

DA

"somme" in English

EN

DA somme
volume_up
{pronoun}

somme
volume_up
some {adv.}
Rapporten er somme steder så kritisk, at jeg kunne have skrevet den selv.
In some places, the report is so critical that I might have written it myself.
Nogle fabrikanter kræver det af os og fortæller os det somme tider med en vis brutalitet.
This is what some industrialists would have us do, and sometimes they tell us so in no uncertain terms.
Man har somme tider indtrykket af, at institutionerne befinder sig i nogle rumskibe oppe over kloden, og så kommunikerer de med hinanden i et særligt kodesprog.
One sometimes gets the impression that the institutions are in some spaceship far above the earth, communicating with one another in a special coded language.

Context sentences for "somme" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

DanishI denne forbindelse overrasker det mig lidt, hvad der somme tider siges om Tyrkiet.
In this context I am a little surprised at what is sometimes said about Turkey.
DanishResultatet er også, at man finder det uinteressant og somme tider ligefrem kedeligt.
The result is that people find it uninteresting and sometimes downright annoying.
DanishI praksis viser det sig, at dette skyldsspørgsmål somme tider slet ikke kan besvares.
In practise it turns out that it is sometimes impossible to answer this question.
DanishFor somme tider, hr. formand, skal man tabe en kamp for at vinde krigen.
Because sometimes, Mr Santer, you have to lose a battle in order to win the war.
DanishB5-0391 / 2001 af Butel for EDD-Gruppen om oversvømmelserne i Somme;
B5­0391/ 2001 by Mr Butel, on behalf of the EDD Group, on the floods in the Somme;
DanishSomme tider behandler spamfiltre ved en fejl gyldige e-mails som spam.
Occasionally, email spam filters incorrectly classify valid emails as spam.
DanishSomme tider overdriver de, og somme tider underdriver Kommissionen.
They will sometimes exaggerate and sometimes the Commission may underestimate.
DanishOgså for os er det somme tider vanskeligt at begrænse os til hovedsagerne.
Even for us it is sometimes difficult to stick to the main points.
DanishEn stor del af de ansatte i den offentlige forvaltning er kvinder, somme tider mere end halvdelen.
A large proportion, sometimes more than 50 %, of the civil service is female.
DanishOg de satte sig ned Hob ved Hob somme på hundrede og somme på halvtredsindstyve.
And they sat down in ranks, by hundreds, and by fifties.
DanishDet er uheldigt, at somme ønsker at forklejne denne genialitet.
Mr President, I wish to congratulate the rapporteur and also thank her for this report.
DanishMan må somme tider give indrømmelser, hvor pinefuldt det end kan være.
Sometimes you have to concede defeat, however painful it may be.
DanishOgså vi i Parlamentet er somme tider gode til det, når vi skal være ærlige.
Even Parliament, to be honest, is sometimes guilty of this.
DanishSomme tider er der ikke kun tale om én bortførelse, men om to og i ekstreme tilfælde tre.
Sometimes there is not just one abduction but even two and, in extreme circumstances, even three.
DanishWijsenbeek erindrer os om, at somme tider har indkøbsmyndighederne selv vanskeligheder.
Mr Wijsenbeek reminds us that, at times, the contracting authorities have the same difficulties.
DanishJeg er somme tider bekymret for, om der nu også er tilstrækkelige muligheder for denne sociale dialog.
I am sometimes concerned as to whether there is sufficient room for this social dialogue.
DanishSomme tider bruger webmastere – med eller uden forsæt – teknikker, der forsøger at snyde systemet.
Sometimes webmasters—accidentally or on purpose—use techniques that attempt to game the system.
DanishSomme tider tror jeg, at det simpelthen er afgået ved døden - for jeg ved ikke, hvor det er.
Sometimes I think it has become the RIP Directive - rest in peace - because I do not know where it is.
DanishGlem ikke subsidiariteten, selvom De somme tider ikke ønsker at se den som en central regering!
Do not forget subsidiarity even if as a central government you sometimes are not so happy about it!
DanishSomme tider kan vores algoritmer markere og fjerne gyldige anmeldelser, når vi forsøger at bekæmpe misbrug.
Sometimes our algorithms may flag and remove legitimate reviews in our effort to combat abuse.