"tage tid" English translation

DA

"tage tid" in English

EN

DA tage tid
volume_up
{verb}

tage tid (also: tidsindstille, time)
Gennemførelsen af afgørelserne fra mødet i Tampere begynder umiddelbart, men vil selvfølgelig tage tid.
Implementing the decisions taken at Tampere will begin immediately, but it will obviously take time.
Det vil tage tid, men tiden er inde til at genoprette tilliden.
It will take time, but the time has come when we have to rebuild confidence.
Hr. formand, det vil tage tid at harmonisere straffesystemerne.
Mr President, it will take time to harmonise the penal systems.

Similar translations for "tage tid" in English

tage verb
tid noun
English
tåge noun
English

Context sentences for "tage tid" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

DanishJeg vil ikke forsøge at opsummere betænkningen, for det ville tage alt for lang tid.
I am not going to try to summarise the report because it would take far too long.
DanishDesuden kan det tage meget lang tid, før disse gasser spredes i atmosfæren.
The motto with this proposal is 'forward, but with a degree of prudence '.
DanishDet ville tage alt for lang tid at drøfte hvert enkelt forslag detaljeret.
It would take far too long to discuss each individual amendment in detail.
DanishDet ville tage lige så lang tid, hvis man skulle vente på afslutningen af denne proces.
So you can see how long it would take if we were to wait for the process to be completed.
DanishOg hvis ikke, vil EU ' s liberalisering af bilsektoren tage længere tid.
If not, the EU liberalisation of the motor car sector will take longer.
DanishVi stemmer derfor imod forslaget om et undersøgelsesudvalg, da det ville tage for lang tid.
We are therefore not in favour of a committee of enquiry, as this would take too long.
DanishVi er naturligvis klar over, at hele rekrutteringsprocessen vil tage tid.
Let me move on to personnel issues and to administrative expenditure.
DanishVi prøver at gøre reglerne mere gennemskuelige, men det vil tage en vis tid.
Thank you for your reply and for your commitment to transparency.
DanishJeg er lettere rystet over, at det synes at tage så lang tid at få gjort noget ved denne sag.
I am slightly perturbed that it seems to be taking so long to get this matter addressed.
DanishUden hjælp udefra vil det tage endnu længere tid at rette op på tingene.
Without outside help it will take even longer to put things right.
DanishMen skal det ske gennem fælles beslutningsprocedure, vil det tage meget længere tid.
But if it can only be done by codecision we will have a delay.
DanishSå må vi gå til EFDomstolen, og det vil naturligvis tage noget længere tid.
In that case, we shall have to go to the Court of Justice and that is bound to take rather longer.
DanishDet er jo godt, men selvfølgelig i det lange løb uacceptabelt, at det skulle tage så lang tid.
That is a good thing, but ultimately it is of course unacceptable that it should take so long.
DanishJeg vil besvare dem alle, men det vil desværre tage nogen tid.
I will answer them all, but it will unfortunately take a few minutes.
DanishMed Deres erfarne mødeledelse skulle det heller ikke tage lang tid.
It should not take long, given your very capable chairmanship.
DanishMåske vil det tage lidt længere tid at få dette budskab igennem.
Maybe it will take a little longer for that message to get home.
DanishNu er menneskerettighederne næsten blevet forankret efter 50 år, og det er på høje tid at tage næste skridt.
Fifty years on from the Universal Declaration, human rights are now firmly enshrined.
DanishLad os tage os bedre tid, før vi udtaler os for en model på dette ekstremt følsomme område.
Let us wait before issuing an opinion in favour of one particular model in this extremely sensitive area.
DanishHvis der er flere formænd, vil det tage længere tid.
If there are several Presidents, the whole thing will take much longer.
DanishMed god vilje tror jeg ikke, at det vil tage os særlig lang tid.
With good will I do not think it will take us very long.