"terræn" English translation

DA

"terræn" in English

DA terræn
volume_up
{et}

terræn (also: grund)
volume_up
ground {noun}
Den europæiske industri taber terræn inden for højteknologiske produkter.
The European industry is losing ground in high-technology products.
Derfor er det vigtigt at vinde terræn og ikke fortsat tabe terræn.
It is therefore essential to make up lost ground rather than falling further behind.
Hver gang, Kommissionen offentliggør en rapport, vinder populismen terræn.
With each report that is published, populism gains ground.
terræn
Jeg ved, hvor vanskeligt det er, fordi energipolitik i virkeligheden er et minefyldt terræn.
I know how difficult that is because energy policy is really a difficult terrain.
Det er meget bjergrigt terræn, som det ærede medlem sandsynligvis ved, men ikke desto mindre er jeg sikker på, at KFOR fortsat må gøre mere.
It is very mountainous terrain as the honourable Member probably knows but nevertheless I am sure that KFOR need to continue to do more.
Det er især tilfældet i de sydlige medlemsstater, hvor høje temperaturer, kraftige vinde og ufremkommeligt terræn gør brandslukningen utrolig vanskelig.
This is especially so in the southern Member States where high temperatures, strong winds and inaccessible terrain make fire-fighting extremely difficult.
terræn

Context sentences for "terræn" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

DanishAsien bør fryde sig over at se, hvordan dets største konkurrent, Europa, taber terræn.
Asia should rejoice as it sees how Europe, its main competitor, is flagging.
DanishKommissionen har offentliggjort en grønbog for at sondere dette terræn.
The Commission has published a Green Paper in a bid to explore this route.
DanishPå godsområdet taber jernbanen fortsat terræn i forhold til vejene.
All things considered, though, we have not really had much success with this.
DanishInden for lægemiddelindustrien taber Europa terræn i forhold til USA.
In the pharmaceutical industry, Europe is losing out to the United States.
DanishDen er bagud for flere højteknologiske produkters vedkommende, mens Kina hurtigt vinder terræn.
It is trailing behind in several high-tech products, whereas China is rapidly catching up.
DanishVanskelige adgangsforhold, barske klimatiske forhold og stejlt terræn er også faktorer, der bør tages i betragtning.
Difficulty of access, harsh climate and declivity should also be taken into account.
DanishDet vil udelukkende føre til, at euro-negativismen, der i forvejen har gode kår, vinder terræn.
The negative attitudes towards Europe which are already firmly rooted will flourish even more as a result.
DanishNødhjælpsarbejderne har mange problemer at slås med, herunder jordskred, dårlige vejrforhold, efterskælv og generelt vanskeligt terræn.
Already, 950 Kashmiris on the Indian side and 2 000 on the Pakistani side have asked for permits.
DanishDet har betydet, at denne transportform i høj grad har tabt terræn til de konkurrerende sektorer, især til vejtransport.
A particularly worthwhile instance of progress was the fact that we succeeded in uniting all the different parties.
DanishDet traktatudkast, der skal forelægges i Dublin, udstråler en stærk vilje til at få nationerne til at afgive terræn.
In fact, the draft treaty being presented in Dublin indicates a strong desire to make nations surrender their sovereignty.
DanishAmerikanerne er ikke engle, når der er tale om WTO-forhandlinger, og vi skal passe på ikke at tabe terræn i disse forhandlinger.
The Americans are no angels when it comes to WTO negotiations and we have to be very careful not to lose out in those negotiations.
DanishDet er en skam, fordi vi har store potentialer, som vi ikke kan udnytte, og derfor taber vi terræn og mister arbejdspladser i forhold til USA.
It is a shame, because we have great potential but we are not succeeding in fulfilling it so, we are losing jobs compared to the USA.
DanishOg folkesundhedsområdet ser ud til at tabe terræn netop på det tidspunkt, hvor Amsterdam-traktaten sætter det på EU ' s dagsorden.
This area of public health looks like missing out, just at the time when the Treaty of Amsterdam is putting it up the agenda for the European Union.
DanishDen ene store tale efter den anden, alt imens Europa taber terræn, samtidig med at verden omkring os har fart på.
Please remind Mr Blair of this link, Mr Alexander, and ask him to keep it in mind and make it clear to other guests at Hampton Court, even though some might regard this as blackmail.
DanishJeg tror, at vi er vidne til et fanatisk shariastyre, der gradvis vinder terræn, især i det sydlige Irak, nærmere bestemt Basra.
We are therefore calling on the Nigerian Government to take the necessary measures and find a practical solution designed to bring this ethnic and religious violence to an end as soon as possible.
DanishMan må snarere frygte, at det vil medføre fortrængningskonkurrence, og at vi vil stå over for strukturændringer, hvor lokale industriområder vil tabe terræn.
Far from it; it is far more to be feared that it will lead to the onset of predatory competition and that we will be facing structural changes that will leave local areas worse off.
Danish- Mine damer og herrer, som socialdemokrat mener jeg, at arbejde er den eneste kilde til velstand, og alligevel mister arbejde terræn til maskiner, dvs. kapital, som en produktionsfaktor.
Perhaps never before in human history time has passed by as quickly as it passes today, and there is nothing to indicate that this tempo will slow down.
DanishDerfor har vi også brug for offentlige politikker, som skaber rammer, der gør det muligt for denne sektor fortsat at vinde terræn, skabe merværdi og forbedre kvaliteten.
That is why we need public policies to create a framework that will allow the sector to continue to move upmarket, to continue to create added value, to continue to increase in quality.
DanishJeg synes også, at det er tankevækkende at se, at de lande, der investerer målrettet i moderne togdrift i højhastighedstog, også ser en fremgang, hvor togene ellers taber terræn i mange lande.
Mr Savary’ s report concerns a proposal that almost everyone supports, while Mr Zī le had the job of getting backing for a proposal by the Commission that only very few people are interested in.