"tid" English translation

DA

"tid" in English

EN

DA tid
volume_up
{en}

volume_up
time {noun}
Tid til at søge og Tid til at miste Tid til at gemme og Tid til at bortkaste
A time to get, and a time to lose; a time to keep, and a time to cast away;
Tid til at flænge og Tid til at sy Tid til at tie og Tid til at tale
A time to rend, and a time to sew; a time to keep silence, and a time to speak;
Tid til at græde og Tid til at le Tid til at sørge og Tid til at danse
A time to weep, and a time to laugh; a time to mourn, and a time to dance;
tid (also: stund)
volume_up
while {noun}
Det er lang tid at vente til 2002, hvor euroen indføres i rigtige penge.
It is still a while before 2002, when the euro will be introduced as actual currency.
Det blev så alligevel vedtaget både i Rådet og Parlamentet kort tid efter.
A short while later it was, nonetheless, adopted both by the Council and by Parliament.
Som bekendt fremsatte Kommissionen et sådant forslag for kort tid siden.
As you know, a short while ago the Commission tabled a related proposal.

Context sentences for "tid" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

DanishUdkastet til forordningens ordlyd var i sin tid i vidt omfang tilfredsstillende.
The earlier draft for the Regulation itself was to a large extent satisfactory.
DanishFru formand, vi er vidne til en på samme tid økonomisk og menneskelig katastrofe.
Madam President, we are witnessing a cataclysm in both economic and human terms.
DanishNogle få af disse TEN-projekter er blevet gennemført inden for en rimelig tid.
A few of these TEN projects have been carried out within a reasonable timeframe.
DanishSamfundet har følt dette behov, og patientforeningerne har bedt om det i lang tid.
It responds to a social need and to long-standing requests by patients ' groups.
DanishJeg kunne også nævne, at Stockholm-konferencen blev planlagt lang tid inden sagen.
I might also mention the Stockholm Conference was planned long before that case.
DanishJeg er glad for den opmærksomhed, emnet har fået på EU-niveau i den seneste tid.
I am pleased with the recent attention the subject has been receiving at EU level.
DanishI den seneste tid går det især systematisk til værks over for lokale radiosendere.
Recently, it has taken systematic action against local stations, in particular.
DanishDette er på samme tid mit svar og vores bidrag til at løse dette vigtige problem.
This is my answer, and this is our contribution to solving this important problem.
DanishDet var i sin tid ikke muligt at medtage den i Traktaten, derfor kom den ikke ind.
It was impossible to include it in the Treaty originally, so it remained outside.
DanishVi har allerede haft dette spørgsmål oppe at vende, og vi har endda været i god tid.
We have already looked at this issue, and we have had plenty of advance warning.
DanishDen leder det med god vilje og målbevidsthed og på samme tid diskret og effektivt.
It is working with goodwill, a strong sense of purpose, discretion and efficiency.
DanishKan man i al den tid ofre vores forsvar på grund af en ikke-bekræftet tvivl?
During this period can we sacrifice our defence on the altar of unfounded fears?
DanishDen tid, vi lever i, er ikke globaliseringens tid, det er imperialismens tid.
The era we live in is not an era of globalisation; it is an era of imperialism.
DanishJeg mener, at vi i den nærmeste tid skal koncentrere al vores energi om to punkter.
In my opinion, we must in the near future concentrate vigorously on two points.
DanishDeres Fader Efraim sørgede i lang Tid over dem og hans Brødre kom for at trøste ham.
And Ephraim their father mourned many days, and his brethren came to comfort him.
DanishVi vil til hver en tid holde Parlamentet orienteret om udviklingen i denne sag.
We will keep Parliament constantly informed of developments in this respect.
DanishVores motto skal til enhver tid være gennemsigtighed, ansvarsfølelse og effektivitet.
Our watchwords at all times will be transparency, accountability and efficiency.
DanishJeg vil ikke forsøge at opsummere betænkningen, for det ville tage alt for lang tid.
I am not going to try to summarise the report because it would take far too long.
DanishUdviklingen på finansmarkederne det seneste års tid har understreget disse behov.
The development of the financial markets in recent years has underlined these needs.
DanishMin gruppe har presset på i lang tid for reformer baseret på Vismandsrapporten.
My Group has continually pressed for reforms based on the Wise Men's report.