"tilløb" English translation

DA

"tilløb" in English

EN

DA tilløb
volume_up
{et}

tilløb (also: løb)
volume_up
run {noun}
USA har således besluttet sig til en investeringsstandsning, altså et tilløb til en økonomisk boykot.
It seems as though the United States have decided to introduce a investment ban, in other words a run up to an economic boycott.

Context sentences for "tilløb" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

DanishDette udkast, det tredje tilløb til en europæisk forfatning, skal blive virkelighed.
We rejoice and are glad that this draft is now on the table.
DanishKina gør tilløb til at ekspandere sin handel på globalt plan.
China is moving to expand its trade at global level.
DanishDet findes ikke, der er ikke engang tilløb til et sådant.
There is n't any, there has n't even been a start made.
DanishVi vil forhindre ethvert tilløb til protektionisme.
Our aim is to prevent all attempts at protectionism... '.
DanishDet eneste program, som EU for tiden har, for blot at tage tilløb til at opfylde disse krav, er SAVE II.
However, the only programme that the EU currently possesses for making even a start on what is required is SAVE II.
DanishDet har taget mere end 100 år, før vi kan tage yderligere tilløb her i dag for dog at give jernbanerne endnu en chance.
It has taken more than 100 years for us to pluck up the courage here and give the railways another chance.
DanishModige tiltag til en effektiv løsning af de centrale problemer, Europa kæmper med, ses i bedste fald kun i beskedne tilløb.
Courageous attempts to tackle effectively the major problems Europe is struggling with are modest at best.
DanishDesværre er der ingen tilløb angående denne indsigt, hverken i Kommissionens eller Europa-Parlamentets dokumenter.
Unfortunately, there is no sign of this understanding in either the Commission's or the European Parliament's document.
DanishDer var jo allerede nogle tilløb for år tilbage.
DanishDet er uacceptabelt, at der på trods af erklæringerne og de vage tilløb til sanktioner ikke er blevet gjort noget som helst.
It is unacceptable that, despite the declarations and the vague desire for sanctions, nothing has ended up being done.
DanishI Agenda 2000 er der ingen konkrete forslag eller tilløb til løsninger med henblik på en mulig ny bølge af ansøgninger.
In Agenda 2000 there are no concrete proposals or ideas to solve the problems associated with a possible second wave of applicants.
DanishVi kender alle de uhyggelige billeder af spøgelsesagtige tilslørede kvinder, som bliver skudt ved det mindste tilløb til oprør.
We are all familiar with the depressing pictures of veiled, ghost-like women who are shot if they show the slightest signs of rebellion.
DanishHr. formand, det mere end nølende tilløb til en emissionsreduktion i Buenos Aires minder om et forsøg på at gå i bad uden at blive våd.
Mr President, the slower-than-slow approach to reducing emissions that was adopted in Buenos Aires is like trying to have a wash without getting wet.
DanishDer kan i realiteten ikke registreres andet end svage tilløb til at frigøre sig fra det amerikanske åg, hvilket tilsyneladende er stødt på en intens diplomatisk aktivitet.
In reality, there is nothing other than vague desires to escape from the American yoke, against which intense diplomatic activity was directed.
DanishMen fra nu af er der sket nogle fremskridt, og som europæiske parlamentsmedlemmer skal vi sørge for ikke at ødelægge dette tilløb og tværtimod opfordre til bevægelse.
It is essential, of course, that these new laws are properly implemented in practice, and there is certainly a need for other laws and a new constitution.
DanishAlle bør tænke på, at konsekvenserne af ikke at have en aftale inden valget til Europa-Parlamentet med euroens indførelse vil kræve et nyt tilløb for Unionen.
We should all consider the consequences that a lack of agreement, before the European elections, would have on the new impetus in the EU created by the introduction of the euro.
DanishDet bør få os til at tage et nyt tilløb i denne retning, for den europæiske kriseinterventionsstyrke er efter min mening et vigtigt skridt hen imod en sikring af freden omkring EU.
This should prompt us to make new attempts along these lines, as this European crisis intervention force is, as I see it, an essential step towards securing peace around the European Union.